Ylioppilaslehti kysyy: Aiotko äänestää HYY:n edustajistovaaleissa?

T:Teksti:

1. Aiotko äänestää Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) edustajistovaaleissa?

Kyllä 65 %

Ei 19,5 %

Eos 15,5%


2. Oletko jo valinnut ehdokkaasi?

Kyllä 27,2 %

Ei 72,8 %


3. Aiotko äänestää oman opiskelukampuksesi ehdokasta?

Kyllä 44,5 %

Ei 5,8 %

Eos 32,9 %

En aio äänestää 16,8 %


4. Mitkä seuraavista luonnehdinnoista liität HYY:n edustajistoon? (Valitse yksi tai useampia)

Lähellä opiskelijan arkea 27,3 %

Tehokas 10,8 %

Toimintatavoiltaan läpinäkyvä 10,2 %

Hyödyllinen 51,9 %

Ennen muuta opiskelijaeliitin uran edistämiseen soveltuva hiekkalaatikko 43,1 %


5. Mihin asiakysymyksiin kiinnität huomiota ehdokasta/ryhmää valitessasi?

Valikoituja avovastauksia:

“Ryhmän tulee tarkastella kriittisesti HYY:n rahankäyttöä ja olla mukana tuomassa ylioppilaskuntaa lähemmäksi jäsenistöään. Järjestöjen kautta jäseniä tavoitetaan kovin huonosti. Äänestän ehdottomasti poliittista ryhmää.”

“Itseeni (olen ehdokas).”

“Ehdokkaani tulee olla arvoiltaan vihreä ja hänen vaalikonevastauksensa lähellä omiani.”

“Ehdokkaan tulisi kyetä ajamaan HYY:n, ylioppilaiden ja yliopiston etuja oman (poliittisen) etunsa sijaan. Erityisesti hänen tulisi sisäistää se, että HYY on pääasiassa yliopisto-opiskelijoiden edunvalvontajärjestö, jonka tulisi pidättäytyä muihin poliittisiin asioihin liittyvistä turhista kannanotoista.”

“Äänestän toki siltä listalta, jolta äänestän myös valtakunnallisissa vaaleissa. Eli puolueen perusteella, koska tietty aatemaailma merkitsee. Siltä listalta valitsen parhaimman ja pätevimmän tyypin.”

“Pitää olla hyvännäköinen ja karismaattinen.”


6. Mihin omaa opiskelukampustasi koskevaan ongelmaan toivoisit edustajiston vaikuttavan?

Valikoituja avovastauksia:

“Paremmat tilat humanistisille ainejärjestöille. Suuremmat järjestötuet. Keskustakampukselle enemmän yliopistomaisuutta = autot pois, lisää pyöräteitä, paremmat mahdollisuudet viettää hyppytunteja vaikkapa oluttuopin ääressä.”

“Unicafen monopolin purkaminen. Se ei ole kiltin opiskelijan etu.”

“Ylipäänsä toivon edustajan pitävän Viikin puolia, ettei keskustakampus vie kaikkia etuja. Lapsiparkin tarpeellisuudesta Viikkiin olen kiinnostunut. Itse palvelua tarvitsisin, mutta olisi hauska kartoittaa löytyisikö Viikin ja Kumpulan alueelta riittävän monta perheellistä, jotta lapsiparkki saataisiin lähemmäs kampusta.”

“Ainejärjestöjen surkeaan tilatilanteeseen ja muutenkin HYY:n tilojen järkevämpään/opiskelijalähtöisempään käyttöön. Esim. Vanha ei ole vieläkään erityisen opiskelijaystävällinen paikka – vaikka jotakin parannusta on tapahtunut. On naurettavaa, ettei Visa Electronilla voi maksaa Vanhalla eikä Unicafeissa.”

“Kampukset ovat paitsi fyysisesti, myös hengeltään erillään toisistaan. HYY:n tulisi tehdä töitä yhtenäisemmän ylioppilaskunnan puolesta ja edistää laaja-alaisen akateemisen sivistymisen mahdollisuutta kaikilla tieteenaloilla.”