Kuka on paras laitoskokki?

T:Teksti:

Tähän mennessä palstalla ovat kokanneet:

Helsingin yliopiston kansleri Kari Raivio: 13/15 tähteä
Siviilioikeuden professori Urpo Kangas: 12/15 tähteä
Unicafen johtaja Arja Kosonen: 11/15 tähteä
Latinalaisen Amerikan tutkimuksen professori Jussi Pakkasvirta: 11/15 tähteä
Latinalaisen Amerikan tutkimuksen professori Elina Vuola: 11/15 tähteä
Sosiaalietiikan professori Jaana Hallamaa: 10/15 tähteä
Suometsätieteen professori Harri Vasander: 10/15 tähteä
Kognitiotieteen professori Christina Krause: 9/15 tähteä
Hammaslääketieteen professori Jukka Meurman: 9/15 tähteä
Biotieteellisen tiedekunnan dekaani Jari Niemelä: 9/15 tähteä
Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen yliopistonlehtori Juha Oikkonen: 9/15 tähteä
Helsingin yliopiston vararehtori Johanna Björkroth: 8/15 tähteä
Kansainvälisen politiikan professori Tuomas Forsberg: 8/15 tähteä
Historian professori Laura Kolbe: 8/15 tähteä
Helsingin yliopiston rehtori Ilkka Niiniluoto: 8/15 tähteä
Kristiina-instituutin dosentti Leena-Maija Rossi: 8/15 tähteä
Etiikan ja yhteiskuntafilosofian professori Timo Airaksinen: 6/15 tähteä