1. Oletko mielestäsi saanut riittävästi tietoa tutkinnonuudistuksen vaikutuksista omiin opintoihisi?
Kyllä 52,6 %
En 37,5 %
En osaa sanoa 9,9 %

2. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä?
Tiedän, mistä saan tarvittaessa tietoa tutkinnonuudistuksen vaikutuksesta opintoihini.
Täysin samaa mieltä 26,5 %
Jokseenkin samaa mieltä 49,2 %
En osaa sanoa 5,2 %
Jokseenkin eri mieltä 15 %
Täysin eri mieltä 4 %

Tutkinnonuudistus on vaikeuttanut opintojani.
Täysin samaa mieltä 24,2 %
Jokseenkin samaa mieltä 24,9 %
En osaa sanoa 12,5 %
Jokseenkin eri mieltä 20,8 %
Täysin eri mieltä 17,5 %

Tutkinnonuudistus patisti minut valmistumaan suunniteltua nopeammin.
Täysin samaa mieltä 9,8 %
Jokseenkin samaa mieltä 18,7 %
En osaa sanoa 15,1 %
Jokseenkin eri mieltä 23,2 %
Täysin eri mieltä 33,2 %

Opintopisteet ja opintoviikot vastaavat hyvin toisiaan.
Täysin samaa mieltä 2,7 %
Jokseenkin samaa mieltä 23,4 %
En osaa sanoa 24,8 %
Jokseenkin eri mieltä 36,3 %
Täysin eri mieltä 12,7 %

Tiedekuntani on varautunut tutkinnonuudistukseen hyvin.
Täysin samaa mieltä 6,1 %
Jokseenkin samaa mieltä 27,2 %
En osaa sanoa 38,8 %
Jokseenkin eri mieltä 20 %
Täysin eri mieltä 7,8 %

3. Koska olet aloittanut opintosi?
2005 syksyllä tai sen jälkeen 22,7 %
Ennen vuotta 2005 77,3 %

“Olen menettänyt yöuneni tutkinnonuudistuksen takia: entisiä opintojani Jyväskylän yliopistossa ei korvata kunnolla Helsingin yliopistossa, koska siirryin tänne vuonna 2005. Tilanne on stressaava ja epäreilu. Koen että yliopisto on joustamaton eikä palvele opiskelijaa.”

“Ainoa opintosuoritus, joka minulta puuttuu, on pro gradu -tutkielma. Jos en valmistu määräaikaan mennessä, joudun kirjoittamaan kandin tutkielman. Hmm. Mikä on hyöty? Ei ainakaan valmistumiseni edistäminen.”

“Graduruuhkaan ei ole varauduttu. Vanhoihin opiskelijoihin olisi tullut ottaa yhteyttä jo paljon ajemmin, jo vuoden 2007 alussa, ja perustaa lisää graduryhmiä.”

“Syksyllä 2004 ei voinut aloittaa suoraan uudella, mutta jos olisi halunnut tehdä loppuun asti sillä millä aloitti, olisi pitänyt valmistua neljässä vuodessa. Kiitti vaan.”

“Joka paikassa kysellään ja päivitellään, miten tutkinnon uudistus on vaikeuttanut meidän opiskeluamme. Ei se meidän 2005 tai myöhemmin aloittaneiden kannalta ole mitään vaikeuttanut: emme me tiedä, millaista olisi opiskella vanhan tutkintojärjestelmän mukaan. En ole kokenut mitään ongelmaa, paitsi luennoitsijoiden kitinät väliviikoista ja periodeista.”

“Kyllä tuosta uudistuksesta on ainakin valtsikassa valistettu ihmisiä aivan riittämiin. Kyllä meillä opiskelijoillakin jotain vastuuta pitää perskuta sentään olla! Kaikki olemme kuitenkin aikuisia ihmisiä ja ohjeita, apuja ja neuvoja löytyy tiedekunnan nettisivuilta, jos ei infoissa ole asia kaaliin mennyt.”