Yli puolet pääkaupunkiseudun korkeakoulujen opiskelijoista on kokenut kohtuuhintaisen asunnon löytämisen ongelmana. Ylioppilaslehden syyskuun alussa tekemän nettikyselyn mukaan suurin osa, noin 60 prosenttia, opiskelijoista olisi valmis maksamaan asumisestaan kuukausittain enintään 300-400 euroa. Tällä hetkellä asumiseen käytetään Opiskelijatutkimus 2006:n mukaan keskimäärin 300 euroa kuukaudessa.
    Usean Ylioppilaslehden kyselyyn vastanneen mielestä pääkaupunkiseudun opiskelijoille pitäisi maksaa enemmän asumislisää kuin muualla Suomessa korkean vuokratason vuoksi. Vastaajien mielestä nykyinen tilanne pakottaa heidät tekemään töitä opiskelujen ohessa. Se puolestaan hidastaa opintojen etenemistä.
    Kyselyyn vastasi 2 200 pääkaupunkiseudun korkeakoulujen opiskelijaa.

Opiskelijoiden asuntotilanne on ollut tänä syksynä suurimmissa opiskelijakaupungeissa aiempaa huonompi. Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiön (Hoas) asuntojonossa on tällä hetkellä noin 5 000 opiskelijaa, yli 1 000 hakijaa enemmän kuin samaan aikaan vuosi sitten. Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) tarjoamaa hätämajoitusta on tiedustellut parikymmentä opiskelijaa.
    Ylioppilaskuntien liitto (SYL) on toivonut valtion auttavan asumisongelmien ratkaisussa, jotta täysipäiväinen opiskelu ja tavoiteajassa valmistuminen olisi mahdollista. Keinona olisi järjestön mukaan muun muassa Valtion asuntorahaston myöntämän investointiavustuksen nosto.
    Sama tavoite on kirjattu myös nykyiseen hallitusohjelmaan. Käytännössä asiaa linjataan, kun valtion asuntopoliittista ohjelmaa valmistellaan syksyn aikana.
    SYL toivoo silti konkreettista lakiesitystä investointiavustuksen korottamisesta, ettei opiskelijoiden asuntotilanteen parantaminen jäisi pelkäksi tavoitteeksi.

Valtio tukee opiskelija-asuntojen rakentamista, hankkimista ja perusparannusta korkotukilainoituksella, mutta myös investointiavustuksella. Se on valtion asuntorahaston maksamaa tukea, joka on suunnattu erityisryhmien asunto-olojen parantamiseen. Esimerkiksi vanhusten palvelutalojen rakentamista valtio tukee enintään 35 prosentin investointiavustuksella. Nuorisoasunnoille myönnettävä avustus on enintään 20 prosenttia, mutta opiskelija-asunnoissa se on enintään vain viisi prosenttia.
    Investointiavustuksen nostoon suhtaudutaan myönteisesti myös Hoas:ssa ja asiaa valmistelevassa ympäristöministeriössä.
    ”Avustuksissa on pientä epäsuhtaa. En tietenkään halua, että sitä vähennettäisiin muilta, mutta nuorisoasuntoja tuetaan paljon enemmän kuin opiskelija-asuntoja”, sanoo Hoas:n toimitusjohtaja Heikki Valkjärvi.
    Erityisryhmien asuntolainsäädännön valmistelusta vastaava ympäristöministeriön asuntoneuvos Riitta Kimari uskoo mahdollisen korotuksen parantavan opiskelijoiden asuntotilannetta.
    ”Se auttaisi pitämään vuokria alhaalla ja varmistaisi, että rakennus- ja peruskorjaushankkeet pääsisivät alkuun.”
    Kimarin mukaan tarvittavan lainmuutosesityksen antamisen aikataulusta ei kuitenkaan ole vielä tehty päätöstä. Vielä ei myöskään ole tarkempaa tietoa siitä, minkä suuruista korotusta investointiavustuksen enimmäismäärään hallitus esittää.

Opetusministeriö teki vuonna 2003 laskelman opiskelija-asuntojen tuotantotarpeesta. Silloin pääkaupunkiseudun tarpeeksi laskettiin vuoteen 2012 mennessä liki 5 000 asuntoa.
    Hoasin toimitusjohtajan Valkjärven mukaan tavoitteesta ollaan jäljessä. Hoas:n omana aikomuksena on rakentaa 1 000 uutta asuntoa vuoteen 2015 mennessä. Helsingin kaupunki laatii tänä syksynä maankäyttösuunnitelman vuosille 2008-2017. Sen valmistuttua selviää, onnistutaanko tavoitteessa.
    Hoas haluaisi uusia opiskelija-asuntoja Helsinkiin Jätkäsaareen, Hernesaareen ja Keski-Pasilaan. Teknillisen korkeakoulun, Helsingin kauppakorkeakoulun ja Taideteollisen korkeakoulun muodostama tutkimuksen ja koulutuksen huippuyliopisto tuonee lisää opiskelija-asuntoja Espooseen.
    Opiskelija-asuntojen rakentamista vaikeuttaa kuitenkin pula tonttimaasta pääkaupunkiseudulla. Monet alueet ovat niin kalliita, ettei Hoas voi rakentaa niille, koska asuntojen vuokrat nousisivat liian korkeiksi opiskelijoiden tulotasoon nähden.
    ”Tavoitteemme on saada asuntoja oppilaitoksien lähelle ja paikkoihin, joissa niistä on kysyntää”, Valkjärvi sanoo.

Katso myös Ylioppilaslehden kysely

Tuomas Kokko
Kuvitus Stina Salin