Yli 6 055 euroa tienaavan freelancerin on maksettava palkastaan Yrittäjän eläkelain mukaista YEL-eläkemaksua. Maksu on nuorilla 15,6ˆ’20,8 prosenttia työtyötulosta. Esimerkiksi 12 000 euroa vuodessa laskuttava opiskelija-valokuvaaja tienaa eläkemaksun jälkeen reilut 10 000 euroa. Kela väittää valokuvaajan vuosituloiksi kuitenkin 12 000 euroa ja perii osan hänen opintotuistaan takaisin. Miksi, pääsuunnittelija Ilpo Lahtinen Kelan opintotukiryhmästä?
    Opintotukilaissa lukee yksiselitteisesti, että tuloraja määräytyy henkilön bruttotulojen mukaan. Siksi emme voi huomioida mitään tuen saajan palkastaan maksamia maksuja, vaikka ne olisivat pakollisia.

Eikö tämä ole epäoikeudenmukaista freelancereitä kohtaan? Palkansaajan tuloahan eläkemaksu ei juuri alenna, koska sen maksaa suurimmaksi osaksi hänen työnantajansa.

Tämä kohtelee kaltoin kaikkia, joilla on suuret tulonhankkimismenot. Kela ei kuitenkaan voi asialle mitään, koska laki on säädetty näin.

Miksi laki on säädetty näin?

Opetusministeriö vastaa tähän yleisimmin niin, että suurimmalle osalle opintotuen saajista bruttotulon käsite on selkein.

Kuinka monta valitusta Kelalle tulee vuodessa aiheesta?

Muutama kymmenen.

Voiko Kela missään tapauksessa katsoa, että tuen saajan tulonhankkimiskulut, kuten pakollinen eläkemaksu, todella vähentäisivät hänen tuloaan?

Jos tuen saaja perustaa yrityksen, hänen kulunsa huomioidaan.

Janne Salomaa