Muistatteko Robin Hood -piirroselokuvan? Siinä prinssi Juhana halusi puristaa kansan kuiviin kolminkertaisilla veroilla.
    Yhdysvalloissa tekijänoikeuksista päättävä kolmen tuomarin kopla, Copyright Royalty Board, on tekemässä saman tempun: verkkoradioiden tekijänoikeusmaksuja aiotaan nostaa tuntuvasti 15. toukokuuta.
    Tähän asti verkkoasemien tekijänoikeusmaksut on määritelty niiden tuottaman voiton perusteella. Toukokuusta alkaen jokaisesta kappaleen soittokerrasta peritään erillinen maksu. Vuoden 2007 kappalekohtainen hinta aiotaan lisäksi kaksinkertaistaa vuoteen 2010 mennessä.
    Uudet maksut koskevat ainoastaan verkkosoittoa. Radioaalloilla toimivat asemat maksavat eri säädöksien nojalla huokeampia korvauksia. Digitaaliset satelliittikanavat puolestaan maksavat tekijänoikeusmaksuna reilut seitsemän prosenttia tuotostaan.

Verkkoradioiden edustajat pitävät lainmuutosta epäreiluna.
    “Todennäköisesti varakkaat asemat pystyvät maksamaan maksut. Voittoa tavoittelemattomat ja itsenäiset asemat saattavat sen sijaan joutua lopettamaan verkkoradiotoiminnan kokonaan”, Chris Merrick, oregonilaisen KBOO-aseman ohjelmistojohtaja toteaa sähköpostihaastattelussa.
    Yhdysvalloissa on aikaisemmin ollut kaupallisille ja voittoa tavoittelemattomille asemille erilliset maksut. Uudistuksen jälkeen samat korkeat maksut koskevat kaikkia verkkoon lähettäviä asemia.
    Tekijänoikeusjärjestö SoundExchange pitää silti uudistusta kohtuullisena. Järjestön kotisivulla huomautetaan, että verkkoradioala on kasvava bisnes. Konkurssipuheet ovat sen mukaan totuuden vääristelyä.
    Nettiradiot ovat joka tapauksessa kampanjoineet asiansa puolesta hyvin tuloksin. Edustajainhuoneen jäsenet demokraatti Jay Inslee ja republikaani Donald Manzullo esittivät 27. huhtikuuta vastalakialoitteen, jonka mukaan verkkoradiot maksaisivat samaa tuottoihin perustuvaa korvausta kuin digitaaliset satelliittiradioasemat.

Maksukiistan kiihtyessä verkkoradiojätti Pandora neuvottelee toiminnan aloittamisesta Euroopassa. Aseman johtajan Tim Westergrenin mukaan syynä ei kuitenkaan ole kasvavien tekijänoikeusmaksujen pelko.
    “Eurooppa on tekijänoikeuksien kannalta vielä hankalampi alue kuin Yhdysvallat. Euroopassa ei ole yhtenäistä säädöstä tekijänoikeuksille. Joudumme neuvottelemaan jokaisen oikeudenomistajan kanssa erikseen.”
    Pandora on onnistunut neuvotteluissaan vain Isossa-Britanniassa. Uusien tekijänoikeusmaksujen vuoksi kanava vähentää kuuntelijamääräänsä estämällä aseman kuuntelemisen Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian ulkopuolella. Aikaisemmin asemaa on voinut kuunnella Suomessa yhdysvaltalaisen postinumeron avulla.

Suomessa tekijänoikeuksien maksuperusteet tuottavat harmia verkossa kuunneltaville FM-radiokanaville. Radio Helsingin päätoimittaja Paula Salovaara pitää maksuperusteita liian monimutkaisina.
    “Pyrimme siihen, että yhdestä lähetetystä radiosignaalista perittäisiin yksi maksu, tuli se sitten ulos mitä tahansa johtoa pitkin.”
    Tällä hetkellä Radio Helsinki maksaa eetterilähetysmaksun lisäksi erillisen Teosto-maksun verkkosignaalista. Tämän lisäksi asema neuvottelee tekijänoikeusjärjestö Gramexin kanssa sopivista verkkosoittomaksuista.
    “Kysymys ei ole siitä, että Teosto vaatisi moninkertaisia korvauksia. Edustamillemme musiikin tekijöille on tärkeätä saada kohtuullinen korvaus silloin, kun heidän teoksiaan käytetään uusissa liiketoimintayhteyksissä”, Teoston viestintäjohtaja Satu Kaarenoja sanoo.
    Pelkästään verkkoon lähettävät radioasemat selviävät yksillä Teosto- ja Gramex -maksuilla.
    Gramex veloittaa verkkoradioita soitetun kappale- ja kuulijamäärän mukaan. Teoston hinta on puolestaan 12 prosenttia aseman kokonaistuotosta.
    Tero Kallio pieneltä Noise.fi-verkkoasemalta suhtautuu tekijänoikeusmaksuihin huolettomasti.
    “Kun asema ei tuota paljoa ja kuuntelijamäärät ovat pienet, niin maksut pysyvät minimissä.”

Jarkko Uro