Oikeustieteen kandidaatti, Master of Arts (Business Law) Heikki Härö on valittu HYY Yhtymän toimitusjohtajaksi ja Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) talousjohtajaksi. Tehtävä alkaa 1.1.2008.
    HYY:n edustajisto päätti asiasta kokouksessaan 10.5.
    50-vuotias Härö on työskennellyt pitkään kiinteistö- ja maahantuontiyritys Rake Oy:ssä ja vuodesta 2006 lähtien hallintojohtajana aikuiskoulutukseen erikoistuneessa Adulta Oy:ssä. Häröllä on kokemusta myös opiskelija- ja järjestötoiminnasta. Hän on toiminut muun muassa HYY:n hallituksessa vuonna 1980.
    “Tässä vaiheessa voin antaa vain valistuneita arviota tulevasta. Yksi suurimmista haasteista on kuitenkin varmasti se, miten HYY Yhtymän kiinteistöinvestoinnit toteutetaan tehokkaasti. Tällä hetkellä rakennetaan paljon, ja rakennuskustannukset ovat aika korkeat”, Härö sanoo.
    Hän pitää tärkeänä myös Yliopistopainon ja Yliopistokustannuksen kustannustoimintojen sujuvaa yhdistämistä sekä HYY Yhtymän sijoitustoiminnan menestyksekästä hoitamista.
    Sijoitussalkun koko kasvoi merkittävästi HYY Yhtymän luopuessa matkatoimisto Kilroy travelsista maaliskuussa.
    “Yhtymän taloutta on joka tapauksessa hoidettu hyvin, joten aloitan vakaalta pohjalta”, Härö sanoo.
    HYY Yhtymän hallituksen puheenjohtaja Mikko Kotola kertoo, että HYY:ssä Härön eduksi luettiin osaaminen kiinteistöalalla. Ala on HYY Yhtymälle tärkeä, sillä markkina-arvolla mitattuna 89 prosenttia sen varoista on kiinni kiinteistöissä.
    “Häröllä on tehtävään sopiva laaja kokemus liiketoiminnan johtamisesta. Valintaan vaikutti myös se, että hänellä on korkea motivaatio toimia HYY Yhtymän kaltaisessa hieman erikoisessa yrityksessä, jossa omistajan edustajat ottavat aktiivisesti osaa päätöksentekoon, vaihtuvat usein ja ovat lisäksi keskimääräistä nuorempia”, Kotola sanoo.
    HYY Yhtymä on palvelualan konserni, joka toimii muun muassa kiinteistö-, majoitus- ja ravintola-alalla sekä harjoittaa sijoitustoimintaa. Yhtymän vuoden 2007 liikevaihdon arvioidaan olevan noin 28,5 miljoonaa euroa.
    HYY Yhtymän voitonjaolla rahoitetaan ylioppilaskunnan toimintaa.

Sekä HYY Yhtymä että Ylioppilaslehti ovat Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan omistamia yrityksiä.

Kuva Tuomas Peritalo