1. On ehdotettu, että eduskuntavaaleissa 2011 sekä ehdokas että äänestäjä voisivat rekisteröityä oman vaalipiirinsä sijaan virtuaalivaalipiiriin, josta valittaisiin 20 ehdokasta 200:sta. Onko idea mielestäsi kannatettava?*
Kyllä 25 %
Ei 41 %
Eos 34 %

2. Kansanedustajien kausi on tällä hetkellä neljä vuotta. Onko aika mielestäsi
Liian lyhyt 3 %
Sopivan pituinen 87 %
Liian pitkä 8 %
Eos 2 %

3. Tulisiko kansanedustajien mandaattiin voida puuttua edustajankauden aikana?**
Kyllä 46 %
Ei 33 %
Eos 21 %

4. Viron maaliskuun parlamenttivaaleissa kokeiltiin verkkoäänestystä. Tulisiko samaa kokeilla Suomessa vuoden 2008 kunnallisvaaleissa?
Kyllä 66 %
Ei 25 %
Eos 9 %

5. Toimitko tai voisitko ajatella tulevaisuudessa toimivasi poliittisessa puolueessa tai puoluetta lähellä olevassa järjestössä?
Toimin jo puolueessa tai puoluetta lähellä olevassa järjestössä. 10 %
En toimi poliittisessa puolueessa tai sellaista lähellä olevassa järjestössä, mutta voisin toimia tulevaisuudessa. 54 %
En toimi poliittisessa puolueessa tai sellaista lähellä olevassa järjestössä, en voisi ajatella toimivani myöskään tulevaisuudessa. 30 %
Eos 6 %

6. Kuinka tärkeinä pidät seuraavia vaikuttamisen muotoja?
Kulutusvalinnoilla ja muilla henkilökohtaisilla valinnoilla vaikuttaminen
Ei lainkaan tärkeä 1 %
Vain vähän tärkeä 11 %
Melko tärkeä 42 %
Hyvin tärkeä 46 %

Järjestötoiminta
Ei lainkaan tärkeä 1 %
Vain vähän tärkeä 17 %
Melko tärkeä 51 %
Hyvin tärkeä 31 %

Poliittisen puolueen toimintaan osallistuminen
Ei lainkaan tärkeä 7 %
Vain vähän tärkeä 37 %
Melko tärkeä 42 %
Hyvin tärkeä 14 %

Äänestäminen
Ei lainkaan tärkeä 2 %
Vain vähän tärkeä 8 %
Melko tärkeä 25 %
Hyvin tärkeä 65 %

Kansalaiskeskusteluun osallistuminen (esim. yleisönosastoilla, nettifoorumeilla, kansalaistilaisuuksissa)
Ei lainkaan tärkeä 4 %
Vain vähän tärkeä 30 %
Melko tärkeä 43 %
Hyvin tärkeä 23 %

Boikotointi
Ei lainkaan tärkeä 8 %
Vain vähän tärkeä 36 %
Melko tärkeä 35 %
Hyvin tärkeä 21 %

Mielenosoittaminen
Ei lainkaan tärkeä 8 %
Vain vähän tärkeä 38 %
Melko tärkeä 35 %
Hyvin tärkeä 19 %

Kommentteja
”Nykyinen vaalijärjestelmä suosii suuria puolueita, sillä esimerkiksi yksityisten valitsijayhdistysten kautta on miltei mahdotonta saada riittävää äänimäärää läpipääsyä varten. Vaaliliitto ei useinkaan tule kysymykseen, sillä valitsijayhdistykset haluavat nimenomaan tehdä pesäeroa tavallisiin puolueisiin.”

”Yksi kehittämismahdollisuus voisi olla, että vaalit järjestettäisiin kahden vuoden välein, jolloin valittaisiin puolet eduskunnasta, eli sata kansanedustajaa kerralla.”

Suhteellinen ääntenlaskutapa ja puolueet pitäisi molemmat lopettaa. Jokainen saisi äänestää ketä tahansa (tai käyttää äänensä jotakuta vastaa) niin, että ääni todellakin menisi sille henkilölle jota äänestetään. Puolueet pitäisi korvata tilapäisillä etujärjestöillä jotka eivät teeskentelisikään edustavansa koko maata ja kaikkia.”

”Verkkovaalit ovat hyvä ajatus, yliopiston vaaleissahan niitä on kokeiltu menestyksekkäästi. Vaalisalaisuuden säilyttäminen edellyttäisi vahvaa sähköisen tunnistamisen järjestelmää, joka tuskin olisi vielä 2008 kovin yleisessä käytössä, joten ehdotettu ajankohta on vähän aikainen.”

”Vaikuttaminen on illuusio.”