1. Kuinka vakava ongelma ilmastonmuutos mielestäsi on?
Erittäin vakava 67 %
Vakava 28 %
Ei kovin vakava 3 %
Ei lainkaan vakava 1 %
Eos 1 %

2. YK:n tuoreen raportin mukaan maapallon ilmasto lämpenee vuoteen 2100 mennessä 1,8-4 astetta. Lämpenemisen uskotaan johtuvan erittäin todennäköisesti ihmisen toimista. Kuinka suuri painoarvo seuraavilla keinoilla tulisi olla ilmastonmuutoksen torjumisessa?

Energian kulutuksen vähentäminen.
Ei minkäänlainen 1 %
Pieni 3 %
Kohtalainen 14 %
Suuri 81 %
Eos 1 %

Ydinvoiman lisärakentaminen.
Ei minkäänlainen 26 %
Pieni 34 %
Kohtalainen 20 %
Suuri 10 %
Eos 11 %

Panostaminen uusiutuvien energialähteiden käyttöön ja kehitykseen.
Ei minkäänlainen 0,4 %
Pieni 2 %
Kohtalainen 11 %
Suuri 85 %
Eos 1 %

Ympäristöverotuksen kiristäminen.
Ei minkäänlainen 2 %
Pieni 9 %
Kohtalainen 40 %
Suuri 45 %
Eos 4 %

Ympäristötietoisuuden lisääminen tiedottamalla.
Ei minkäänlainen 1 %
Pieni 7 %
Kohtalainen 28 %
Suuri 64 %
Eos 1 %

Nykyistä energiatehokkaamman teknologian kehittäminen.
Ei minkäänlainen 0,2 %
Pieni 2 %
Kohtalainen 22 %
Suuri 73 %
Eos 3 %

3. Pitäisikö Suomeen rakentaa kuudes ydinvoimala?
Kyllä 18 %
Ei 60 %
Eos 22 %

4. Tulisiko autojen verotus asettaa portaittaiseksi niin, että vähemmän päästöjä aiheuttavalla autolla ajava maksaisi vähemmän veroa?
Kyllä 77 %
Ei 10 %
Eos 13 %

5. Tulisiko pääkaupunkiseudulla mielestäsi kokeilla liikenteen ruuhkamaksuja?
Kyllä 73 %
Ei 17 %
Eos 10 %

6. Millainen vaikutus seuraavilla asioilla mielestäsi on ilmastonmuutoksen torjuntaan?

Yksilön kulutusvalinnat.
Ei vaikutusta 1 %
Pieni 20 %
Kohtalainen 48 %
Suuri 30 %
Eos 0,1 %

Kansalaisjärjestöjen toiminta.
Ei vaikutusta 3 %
Pieni 23 %
Kohtalainen 58 %
Suuri 14 %
Eos 2 %

Suomen valtion energia- ja ilmastopolitiikka.

Ei vaikutusta 1 %
Pieni 9 %
Kohtalainen 35 %
Suuri 54 %
Eos 0,3 %

Teollisuuden ja yritysten toiminta.
Ei vaikutusta 0,4 %
Pieni 1 %
Kohtalainen 11 %
Suuri 86 %
Eos 0,4 %

Ylikansallisten toimijoiden kuten YK:n ja EU:n energia- ja ilmastopolitiikka.
Ei vaikutusta 0,4 %
Pieni 2 %
Kohtalainen 19 %
Suuri 79 %
Eos 1 %

Yhdysvaltojen energia- ja ilmastopolitiikka.
Ei vaikutusta 0,4 %
Pieni 1 %
Kohtalainen 9 %
Suuri 90 %
Eos 1 %

Teollistuvien valtioiden energia- ja ilmastopolitiikka.
Ei vaikutusta 0,3 %
Pieni 1 %
Kohtalainen 8 %
Suuri 90 %
Eos 1 %

Kommentteja:

”Ilmastonmuutokselle pitää tehdä jotain todella nopeasti. Ei ole aikaa enää vanhastella (= jättää tekemättä, jarruttaa muutoksia ja haikailla menneitä). Jos turvallisuuspolitiikkamme olisi yhtään ajantasaista, koulutettaisiin meillä sotilaiden sijaan ilmastonmuutoksen torjujia.”

”Parhaiten yksilö voi vaikuttaa autottomuudella ja lentomatkailun minimoimisella. Yksilön toimet kuitenkin puhdistavat lähinnä tämän omaatuntoa. Ei yleinen huussikaan tyhjene, jos yksi jättää paskomatta. Päätökset pitää tehdä lainsäädäntötasolla.”

”Jos pieni Suomi tuottaa 0,3 % maailman pakokaasupäästöistä ja 0,8 % Euroopan pakokaasupäästöistä, on yksittäisen kansalaisen tai Suomen merkitys ilmastonmuutoksen torjunnassa häviävän pieni.”

”Kestävämpi kehitys tulisi saada myös positiivisella tavalla ihmisten tietoisuuteen. Vähemmällä kulutuksella ja kasvulla voidaan elää yhtä onnellisesti. Elämän laadun ei tarvitse aina perustua minkään materiaalin kulutukseen.”

”Ilman taloudellista ohjausta ei tuhlaavaisesta kertakäyttökulttuurista päästä, koska suurin osa ihmisistä valitsee kuitenkin halvimman vaihtoehdon. Järjestelmää on muutettava niin, että ympäristöä eniten kuormittavat vaihtoehdot ovat myös kalleimpia.”

”Olemme ilmastonmuutosprosessissa edenneet jo siihen vaiheeseen, etteivät kasvihuonekaasujen päästövähennykset riitä – erityisesti huomioitaessa yhteiskunnallisten muutosten vaatima aika sekä teknologisessa, kulttuurisessa että poliittisessa mielessä. Nyt pitäisi jo kiireesti hakea keinoja, joilla kasvihuonekaasuja vähennetään ilmakehästä.”