Euroopan unioni lupautui helmikuussa vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä yksipuolisesti 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Onko tavoite sopiva? Mitkä ovat tärkeimmät keinot päästöjen vähentämiseksi Suomessa?

Nurmela: Tavoite on sopiva. Meidän täytyy olla mukana taistelussa ilmastonmuutosta vastaan, mutta vuoden 1990 päästötason ottaminen lähtökohdaksi kohtelee Suomea huonosti. Velvoitteet pitää jakaa EU:n sisällä reilummin. Suomessa tarvitaan jatkossa enemmän päästötöntä energiakapasiteettia, mikä tarkoittaa myös uutta ydinreaktoria ja lisää vesivoimaa.
Mänttäri: EU:n päätös on välttämätön. Velvoitetta voidaan osin kohtuullistaa maiden välillä, mutta on kaksinaamaista puhua oikeudenmukaisesta jakamisesta, kun kyse on vakavasta asiasta, jonka eteen kaikkien pitäisi tehdä jotain. Linjani on ehdoton ei ydinvoimalle ja kyllä uusiutuville energialähteille kuten tuulivoimalle.

Tilastokeskuksen mukaan Suomen ympäristöverokertymä on pysytellyt vajaassa 5 miljardissa eurossa vuosittain, mikä on 7 prosenttia koko verokertymästä. Pitäisikö ympäristöverotusta kiristää?

Mänttäri: Verotuksella voidaan ohjata päästöjen määrää. Autoverotuksella pitäisi pyrkiä ohjaamaan ihmisiä siten, että he autoilisivat vähemmän ja ostaisivat pienempipäästöisiä autoja. Samalla on tärkeää vähentää koko energiankulutusta.
Nurmela: Autoverotuksen pitäisi suosia ympäristöystävällisempiä autoja. Verohelpotuksilla voisi edistää energianlamppujen ostamista ja maalämmön rakentamista omakotitaloihin. Mutta päästökaupan nostaessa energian ja sähkön hintaa, kokoomus on ehdottanut sähköveron poistamista.

Liikenne on yksi suuri hiilidioksidipäästöjen lähde. Tukholman ruuhkamaksukokeilun aikana yksityisautoilu väheni 20-25 prosenttia. Tulisiko meidän kokeilla ruuhkamaksuja pääkaupunkiseudulla?

Mänttäri: Kyllä, sillä tarvitsemme keinoja vähentää yksityisautoilua. Samalla on tärkeää parantaa joukkoliikennettä, jotta se on houkutteleva vaihtoehto jättää auto välillä talliin.
Nurmela: Ruuhkamaksut eivät ole järkevä vaihtoehto liikenteen vähentämiseksi. Helsingin keskusta täytyy pitää eläväisenä, ja ruuhkamaksujen seurauksena monet yritykset kärsisivät asiakaspulasta. Eurooppalaisessa pääkaupungissa ja metropolialueella täytyy ymmärtää, että yksityisautoilulla on oma sijansa.

Entä muut?

”Tarvitsemme ekologisen verouudistuksen vastaaman ilmastonmuutoksen haasteeseen.”
Anna Bertills
Svensk Ungdomin pj.

Milka Sauvala
Kuvitus Stina Salin