Unicafe on ottanut Reilun kaupan kahvin tilalle myyntiin Pauligin Utz Kapeh -kahvin. Utz Kapeh on näennäisesti itsenäinen järjestelmä, joka keskittyy tuottamaan hinnaltaan kilpailukykyistä kahvia ja jonka tuotannolle on asetettu muutamia kestävyyttä tukevia kriteerejä. Sillä ei ole kahvintuottajayhteisöjen kehitykseen tähtääviä tavoitteita, eikä se maksa kahvintuottajille takuuhintaa kahvista.
    Reilun kaupan merkki on kaikkein kattavin eettinen sertifiointijärjestelmä. Reilun kaupan tuottajille maksetaan vähintään takuuhintaa, joka kattaa tuotantokustannukset ja ehkäisee heittelevien raakaainehintojen haitallisia vaikutuksia sekä lisää, joka on tarkoitettu viljelyn kehittämiseen ja yhteisön elinolojen parantamiseen. Tuottajaryhmillä on mahdollisuus saada ennakkorahoitusta, jotta heidän ei tarvitse ottaa korkeakoroista lainaa, ja kauppasuhteissa suositaan pitkää yhteistyötä.
    Reilu kauppa tukee kehitysmaissa suunnitelmallista taloudenpitoa, kun tuotto on ennakoitavaa.
    Reilun kaupan kahvissa raaka-aine maksaa alle kymmenesosan kahvikupin hinnasta. Kustannukset eivät voi olla syynä kahvin vaihtoon.
    Unicafe on toiminut vastoin HYY Yhtymän omistajastrategia-asiakirjaa, joka määrittää Yhtymän ja sen tytäryhtiöiden liiketoiminnan periaatteet. Unicafen on siirryttävä viipymättä takaisin Reilun kaupan tuotteiden käyttöön.

Elina Turunen
Jouni Westling
Sitoutumaton vasemmisto