Opintotuen korottajat

T:Teksti:

1. Mikä on mielestäsi suomalaisen koulutuspolitiikan
suurin haaste tulevalla edustajankaudella?

2. Mihin yhteen asiaan toivot saavasi konkreettisen muutoksen seuraavien neljän vuoden aikana?

Oras Tynkkynen
(vihr.), 29, Pirkanmaan vaalipiiri

1) Kaksi suurta haastetta ovat korkeakoulujen perusrahoituksen turvaaminen ja opintososiaalisten etujen parantaminen. Siinä kärkenä on tietysti opintorahan 15 prosentin tasokorotus.
    Ottaen huomioon, että kaikki puolueet kannattivat opintorahan korotusta vaalien alla, olisi todella härskiä, jos se jäisi lopulta toteutumatta. Silloin kyllä nuoret menettäisivät viimeisenkin vähäisen uskonsa politiikkaan.

2) Vaalien lopputulos tietysti vähän rajaa vaihtoehtoja. Kaikkein kiireellisimmästä päästä olisi takuuhintajärjestelmän luominen uusiutuville energianlähteille. Uusiutuvilla tuotetusta sähköstä saisi näin markkinoilla paremman hinnan, mikä todennäköisesti lisäisi sen tuotantoa dramaattisesti.
    Järjestelmä toimisi käytännössä niin, että kantaverkkoyhtiö Fingrid keräisi sähkönkäyttäjiltä lisämaksua, joka ohjattaisiin uusiutuvan energian tuottajille. Takuuhintajärjestelmä on käytössä suurimmassa osassa EU-maista. Esimerkiksi Saksassa tuulivoimatuotanto on saatu sen avulla räjähdysmäiseen kasvuun.

Ville Niinistö
(vihr.), 30, Varsinais-Suomen vaalipiiri

1) Merkittävin haaste on yliopistojen perusrahoituksen laittaminen kuntoon niin, että yliopistojen itsenäisyys lisääntyy. Puhutaan itsenäisyydestä, mutta samaan aikaan mikro-ohjataan: asetetaan kaiken maailman pakkoja ja valvotaan mitä yliopistoissa tehdään, uusi palkkausjärjestelmä ja kaikki tämä.
    Kysymys on, miten lisätään yliopistojen vapautta ja tieteen vapautta ja kuitenkin taataan riittävä rahoitus. Myös opettajaopiskelijasuhteen paraneminen on keskeinen haaste.

2) Konkreettisena tavoitteena on tutkijan uralla etenemisen helpottaminen ja apurahatutkijoiden aseman parantaminen. On käsittämätöntä, jos ei sitä ole tehty neljän vuoden päästä.
    Omasta mielestäni tutkijoille ja taiteilijoille pitäisi tehdä samanlainen eläke- ja sosiaalivakuutusjärjestelmä kuin urheilijoilla ja maatalousyrittäjillä. Valtion puolesta pitäisi taata eläketurva niin, ettei ansiotaso laske.

Satu Taiveaho
(sd.), 30, Hämeen vaalipiiri

1) Tärkein asia on varmistaa koulutuksen laatu sekä koulutuksen ja työelämän entistä parempi yhteensovittaminen. Tärkeää on nostaa myös toisen asteen koulutuksen houkuttelevuutta.
    Tasavertaiset opintomahdollisuudet kaikille varallisuudesta riippumatta tulee varmistaa. Lukukausimaksuille vahva ei!

2) Ilmastonmuutoksen hillintää pitää tehostaa, ikäihmisten palveluiden laatua parantaa, lapsiperheiden eriarvoisuutta vähentää, vähävaraisimpien asemaa parantaa ja ei toivotuille pätkätöille tarvitaan tiukempia pelisääntöjä.
    Jos yhdellä asialla pitää ilmaista, niin tärkeätä on heikoimmassa asemassa olevien aseman parantaminen ja ihmisten hyvinvoinnin vahvistaminen.

Paavo Arhinmäki
(vas.), 30, Helsingin vaalipiiri

1) Tällä vaalituloksella on iso haaste säilyttää koulutus maksuttomana. Porvaripuolelta on väläytelty vahvasti maksuttomuudesta luopumista. Jos miltään osin aletaan avata järjestelmää maksullisuudelle, niin pikkuhiljaa ajatus leviää entistä laajemmalle.
    Maksuttomuus on ainoa tapa varmistaa se, että jokainen pystyy opiskelemaan halujensa ja kykyjensä mukaan mahdollisimman pitkälle ja ettei se ole rahasta kiinni.

2) Niiden vähäisten nuorten, jotka eduskunnassa ovat, pitäisi heti eduskuntatyön alettua ryhtyä painamaan tätä opintorahakysymystä eteenpäin. Täytyy pitää huolta, että opintoraha nousee ensi vuonna riippumatta siitä, mitkä puolueet ovat hallituksessa.
    Kaikki puolueethan ovat luvanneet sitä viittätoista prosenttia. Vuosi ei saa olla 2011 tai 2010 vaan sen pitää olla nimenomaan ensi vuonna. Tähän tarvitaan myös opiskelijaliikkeeltä isoa tukea. Toivon, että opiskelijat lähtevät kaduille protestoimaan.

Mirja Vehkaperä
(kesk.), 30, Oulun vaalipiiri

1) Ehdottomasti suurimpia haasteita on korkeakouluverkon uudistus niin, että se käydään läpi maakunnallisesti, alueellisesti ja koko Suomen laajuisesti.
    Tiivistämistä tarvitaan, mutta kyllä tässä tulee nähdä myös maakunnallisuus. Korkeakouluverkko on tärkeä myös alueille.

2) Olen luvannut itselleni ja vähän muillekin, että kierrän mahdollisimman paljon kouluissa viemässä eteenpäin yhteiskunnallista keskustelua ja sitä politiikan tekoa. Näen sen ihan välttämättömäksi, kun nyt äänestysprosenttiakin katsotaan.
    

Merja Kyllönen
(vas.), 30, Oulun vaalipiiri

1) Nuorten kasvava syrjäytyminen on todellinen haaste myös koulutuspolitiikassa.

2) Opiskelijoiden tulotasoon on saatava korjaus, ja yksin sitä asiaa ei muuteta, mutta aktiivisesti aion eduskunnassa työtä asian eteen tehdä.
    Resursseja on myös kohdistettava peruskoulun yläluokkien oppilaanohjaukseen, jotta syrjäytymiskehitystä voidaan paremmin katkaista ja ennaltaehkäistä.

Tuomo Puumala
(kesk.), 24, Vaasan vaalipiiri

1) Suurin haaste on tietenkin koulutuksen säilyminen maksuttomana. Koulutuksen tulee jatkossakin olla kaikkien saavutettavissa – tuli kuinka matalasta majasta tahansa. Muita tärkeitä haasteita ovat ammatillisen koulutuksen arvostuksen nostaminen, huippukoulutuksen turvaaminen sekä aloituspaikkamäärien kriittinen tarkasteleminen valtakunnallisesti.

2) Opintorahan tasokorotus on merkittävin tavoite. Muita tärkeitä asioita ovat tulorajojen tarkastaminen ja asumistuen muuttaminen ympärivuotiseksi.

Johanna Sumuvuori
(vihr.), 30, Helsingin vaalipiiri

1) Hallitusneuvotteluissa pitäisi pystyä torppaamaan kaikki mahdolliset kaavailut lukukausimaksuista. Laajempia haasteita ovat yliopiston perusrahoituksen nostaminen ja opintorahan korottaminen.

2) Opintorahan tasokorotus on aivan selkeästi sellainen asia, joka pitää hoitaa. Varsinkin kun sen lupasivat kaikki puolueet vaalien alla. Korotus voisi olla isompikin kuin 15 prosenttia, koska ostovoima on laskenut huomattavasti, noin 20 prosenttia. Korotus pitäisi tehdä niin pian kuin mahdollista.

Elina Kervinen