“Suomessa pitäisi toteuttaa ekologinen verouudistus eli verotuksen painopistettä voitaisiin siirtää työn verotuksesta ympäristön kuormittamisen verotukseen. Ilmaston kannalta olisi tärkeää verottaa lentopolttoainetta ja energiasyöppöjä sähkölaitteita. Ajoneuvoverotus pitäisi porrastaa päästöjen mukaan, myös ruuhkamaksuja voidaan ajatella verotuksena. Ilmastonmuutoksen torjuntaan tarvitaan kuitenkin paljon muitakin välineitä, esimerkiksi tuulivoimalle pitäisi luoda takuuhintajärjestelmä.”
Vihreät nuoret ja opiskelijat, puheenjohtaja Tapio Laakso

“Ympäristöverotusta ei tulisi kiristää. `Rankaisemisen` sijaan voitaisiin käyttää positiivisia ratkaisuja eli ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja verotettaisiin kevyemmin.”
Perussuomalaiset nuoret, puheenjohtaja Vesa-Matti Saarakkala

“Suomen energiatarpeet ovat kasvamassa samalla kun meidän täytyy kyetä hidastamaan ilmaston lämpenemistä. Uusiutuvat energianlähteet, muun muassa tuulivoima, ovat keskeisessä osassa tulevaisuuden energiatarpeiden kattamisessa. Verotuksen tulee suosia ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja kuten maakaasua talojen lämmönlähteenä. Jotta lompakko ei määrää kulutustottumuksia, tulee ekologisten tuotteiden arvonlisäveroa alentaa.
    Ilmastonmuutos on suurin haasteemme, ja siksi tarvitsemme ekologisen verouudistuksen. Esimerkiksi ympäristöystävällisiä autoja on verotettava lievemmin.”
Svensk Ungdom, puheenjohtaja Anna Bertills

“Energiansäästön pitäisi olla ihmisille taloudellisesti kannattavaa tai ainakin siihen kannustavaa. Vapaaehtoisilla ympäristöystävällisyystoimilla ei saada riittävää muutosta aikaiseksi. Uskon makrotason säästöihin, en pieniin näpertelyihin.
    Uusiutuvan polttoaineen kuten biodieselin käytölle pitäisi saada veronalennus. Tällä hetkellä biodieseliä verotetaan korkeimman dieselveroluokan mukaan huolimatta sen rikittömyydestä. Suomessa käytetään asuntojen lämmitykseen noin 20 TWh öljyä, joka vastaa parin ydinvoimalan vuosituottoa. Lämmitysjärjestelmiä tulisi vaihtaa ripeästi. Kotitalousvähennys pitäisi ulottaa puupelletin käyttöön ja öljy- ja sähkölämmitteisten järjestelmien vaihtamiseen ympäristöystävällisemmäksi.”
KD Nuoret, puheenjohtaja Asmo Maanselkä

“Liikenteen osuus päästöistä on merkittävä, ja siksi ajoneuvovero on uudistettava ympäristönäkökohtien pohjalta. Lisäksi biopolttoaineiden käyttöä on lisättävä, ja ympäristöystävällisiä autoja sekä uusiutuviin energiamuotoihin perustuvien lämmitysjärjestelmien kehittämistä on tuettava tutkimus- ja kehityspanostuksilla ja investointituilla.”
Demarinuoret, puheenjohtaja Heta Välimäki

Keskustanuorilta ei saatu vastausta kysymykseen.