Ehdotus uuden innovaatioyliopiston perustamisesta huolettaa Helsingin yliopistolla. Uuden superkoulun pelätään vetävän huippututkijat ja -opiskelijat mukanaan. Yliopistojen rakenteellisen kehittämisen ohjelmaan liittyvä ehdotus innovaatioyliopiston toteuttamisesta luovutettiin opetusministeri Antti Kalliomäelle (sd.) viime viikolla.
    Ehdotuksesta selviää, että Teknillisen korkeakoulun (TKK), Taideteollisen korkeakoulun (Taik) ja Kauppakorkeakoulun muodostaman superyliopiston rahoitus on tarkoitus kaksinkertaistaa yhdistettävien yksiköiden nykyisestä tasosta.
    Mukaan on kaavailtu noin 200 miljoonaa euroa uutta rahaa elinkeinoelämältä. Nämä rahat menisivät Helsingin yliopistolta ja sen tutkijoilta sivu suun.
    “Helsingin yliopistolle tämä on tappio”, sanoo matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaani Jukka Paakki.
    “Uudesta yksiköstä tulisi todella kova kilpailija, joka saisi parhaat opiskelijat ja tutkijat siirtymään sinne.”
    Paakki arvioi kilpailulle alttiimmiksi aloiksi biotieteet ja monet oman tiedekuntansa aineet, joilla on runsaasti samansuuntaista tutkimusta ja opetusta TKK:n ja Kauppakorkeakoulun kanssa.
    Hän sanoo, että uusi laitos voisi kilpailla yliopiston kanssa varsinkin palkoilla: vapaampi, säätiöohjattu malli voisi asettaa palkat ilman yliopiston palkkajärjestelmän UPJ:n tai valtion rajoituksia. Myös kilpailu olemassa olevista tutkimusrahoista kiristyisi, kun uuden yliopiston tutkimusohjelmien määrä lisääntyisi.
    Luonnontieteelliselle tutkimukselle hanke olisi kuitenkin piristysruiske.
    “Se on meille huono juttu, mutta yleisellä tasolla on todella hyvä, jos Suomeen syntyy vaihtoehtoinen yliopistomalli, joka mahdollistaa vapaamman toiminnan.”

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan dekaani Jukka Kola arvioi, että uusi korkeakoulu kilpailisi tiukasti varsinkin teknisemmille yliopiston laitoksille tärkeästä Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekesin tarjoamasta rahoituksesta. Hän näkee uudessa allianssissa kuitenkin myös mahdollisuuksia.
    “Kyllä meidän erityisosaamistamme tarvitaan jatkossakin. Lisärahan myötä voisimme päästä mukaan yhteisiin tutkimusohjelmiin, joita muuten ei voitaisi toteuttaa”, Kola arvioi.
    Myös yliopiston rehtori Ilkka Niiniluoto tunnistaa huolenaiheen.
    “Yliopistot kilpailevat samasta rahasta, jota tulee yksityissektorilta ja valtiolta. Innovaatioyliopisto saa tässä kilpailussa hyvän aseman. Se voisi maksaa isompia palkkoja ja houkutella ulkomaalaisia huippututkijoita mukaan”, hän sanoo.
    Niiniluoto ei pidä pelkkiin koviin tieteisiin panostamista pitkän päälle toimivana ratkaisuna.
    “Jos innovaatioajatus halutaan viedä loppuun asti, niin siihen tarvitaan vahva humanistis- yhteiskunnallinen komponentti. Esimerkiksi usein kehutussa huippukoulu MIT:ssa on erittäin vahvaa ihmistieteellistä osaamista. Tämä tarjoaa meidän yliopistollemme erinomaisia yhteistyömahdollisuuksia.”

Jussi Pullinen
Kuva Emma Laiho