Matti Parry ja Maaria Haikarainen esittivät kirjoituksessaan HYY jatkaa taloudellisen vallan keskittämistä opiskelijan ulottumattomiin (Ylioppilaslehti 2/2007) näkemyksensä HYY:n talousjohtajan kaksoisroolista HYY Yhtymän toimitusjohtajana. Parryn ja Haikaraisen mukaan kaksoistoimen haltijalle annetaan absoluuttista taloudellista valtaa, joka kannustaa väärinkäytöksiin. Kirjoittajat katsovat, että väärinkäytöksiin puuttuminen on opiskelijahallinnon puolelta äärimmäisen vaikeata.
    Parryn ja Haikaraisen maalailemat kuvat väärinkäytösten mahdollisuuksista ja absoluuttisesta vallasta ovat vailla todellisuuspohjaa. HYY:n talousjohtaja on vastannut sekä ylioppilaskunnan taloudesta että ylioppilaskunnan omistamien yritysten toiminnasta jo yli 30 vuoden ajan. Koko tänä aikana väärinkäytöksiä ei ole ilmennyt. Talousjohtaja-toimitusjohtajan toimintaa ohjaavat ja valvovat jatkuvasti ylioppilaskunnan hallitus ja talousvaliokunta, HYY Yhtymän hallintoneuvosto ja HYY Yhtymän hallitus. Valvontatehtävää suorittavat myös ylioppilaskunnan ja HYY Yhtymän tilintarkastajat. Liiketoiminnan tavoitteet asettaa HYY:n edustajisto, ei talousjohtaja, kuten Parry ja Haikarainen esittävät. Väärinkäytöksien mahdollisuutta missä tahansa tehtävässä ei voi täysin sulkea pois, mutta ylioppilaskunnassa ja HYY Yhtymässä kaikkien toimijoiden valvonta on hoidettu asianmukaisesti.

Parry ja Haikarainen tuntuvat kirjoituksessaan unohtavan, että HYY Yhtymä ei ole vain osakeyhtiölain mukaista yritystoimintaa, vaan koostuu Oy HYY-Yhtiöt Ab:n lisäksi ylioppilaskunnan suoraan harjoittamasta kiinteistöliiketoiminnasta ja sijoitustoiminnasta. HYY Yhtymän toimitusjohtaja toimii rakenteen sisällä kahdessa eri roolissa: Oy HYY-Yhtiöt Ab:n ja muiden yhtiöiden toimintaa johtaessaan osakeyhtiön toimitusjohtajan roolissa, HYY:n kiinteistötoimintaa ja sijoitustoimintaa johtaessaan taas HYY:n talousjohtajan roolissa. HYY Yhtymän toimitusjohtajaa ei ole olemassa ilman molempia rooleja. Mikäli vallitsevasta johtajarakenteesta haluttaisiin luopua, tulisi erikseen valita Oy HYY-Yhtiöt Ab:n toimitusjohtaja ja HYY:n talousjohtaja. Tällöin ylioppilaskunnan liiketoiminta jakaantuisi kahteen eri johtajien johtamaan osaan, mikä olisi ongelmallista paitsi hallinnon ja vastuunjaon myös tehtävien houkuttelevuuden näkökulmasta.
    HYY:n talousjohtajan kaksoisroolista on keskusteltu laajasti ja avoimesti syksyn 2006 ja tammikuun 2007 aikana uuden talousjohtajan valinnan lähestyessä. Kaksoisrooli on koettu toimivaksi järjestelyksi, jonka kautta varmistetaan, että HYY Yhtymä ja ylioppilaskunta toimivat yhtenä kokonaisuutena ylioppilaskunnan jäsenistön edun palvelemiseksi. Ylioppilaskunnan päättäjät ja toimiva johto ovat yhteistyössä hoitaneet ja hoitavat vastakin ylioppilaskunnan taloutta ja yritystoimintaa pitkäjänteisesti, vastuullisesti ja menestyksekkäästi. Valta ja vastuu ylioppilaskunnan toiminnasta ja taloudesta on nyt ja tulevaisuudessa opiskelijoiden käsissä.

Mikko Kotola
HYY Yhtymän hallituksen puheenjohtaja

Katariina Styrman
Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja