Tammikuun loppupuolella julkaistiin opetusministeriön selvitysmiesten Rantasen ja Jääskisen raportti “Yliopistojen taloudellisen ja hallinnollisen aseman uudistaminen”, jossa linjataan yliopistolaitosta uusiksi. Opetusministerimme Kalliomäki (sd.) painottaa, että selvityksessä on paljon aineksia tulevaan hallitusohjelmaan ja yliopistojen tulevaisuuteen liittyen. Ehdotukset sisältävät autonomian lisäämisen, virkasuhteiden muuttamisen työsuhteiksi ja hallinnon radikaalin uudistuksen.
    HYY:ssä on näissä ratkaisevan tärkeissä kysymyksissä ajauduttu varsin teknokraattiseen asioiden käsittelyyn, jossa selvitysmiesten raportin kaltaisista asiakirjoista ei edes tiedoteta suoraan päättäjille, saati jäsenistölle. SYL taas varomattomasti kiittää yliopistolaitoksen tuomista tähän päivään selvitysmiesten ehdotuksilla.
    Kuuden asiantuntijan (mm. kansleri Raivio) esiintulo tutkimusalojen kaventamisen ja lukukausimaksujen puolesta sekä suunnitelma yhdistää TaiK, TKK ja Kauppis ovat osa samaa keskustelua. Opiskelijaliikkeeltä toivoisi monipuolista asioiden käsittelyä, jossa asioita ei tehdä vain oman lyhytnäköisen edun vuoksi.
    Yliopiston autonomian ja rahoituksen lisääminen on ensiarvoisen tärkeää. Rakenteellinen kehittäminen näyttää kuitenkin tarkoittavan koko sivistysyliopistoksi kutsumamme rakennelman kannalta ongelmallista vallan keskittämistä rehtorille ja yliopiston ulkopuolelta valituille päättäjille. Voisivatko henkilöstö ja opiskelijat toimia yhdessä tavoitteidensa puolesta, kun julkinen valta yrittää ajaa hajota ja hallitse -periaatteella läpi akateemiseen maailmaan huonosti soveltuvia uudistuksia?

Otto Bruun
Edustajiston jäsen, Sitoutumaton vasemmisto