Kuinka Raamattua luetaan? ei ole oppikirja tai lukuopas. Se selvittää, miten Raamattua on luettu ja miten sillä on perusteltu esimerkiksi kristillisen oikeiston periaatteita. Ennen kaikkea Richard Hollowayn (s. 1933) kirja esittelee Raamatulle vaihtoehtoisen lukutavan.
    Anglikaanisen kirkon ravistelijana tunnettu Holloway on entinen Edinburghin piispa. Hollowaysta jokaisen pitäisi lukea Raamattua: opus on liian tärkeä jätettäväksi yksin uskovien tulkittavaksi.

Hollowayn ohjeistuksen ydin on, että Raamattuun tulee suhtautua kirjana, jonka voima perustuu siihen itseensä. Hänestä opusta tulee lukea itsenäisenä tekstinä, ei Jumalan sanana.
    Holloway käsittelee Raamatun tärkeimpiä kirjoja ja ristiriitoja. Historiallisiin faktoihin tartutaan välillä, mutta pääpaino on suuremmissa linjoissa. Kirsi Komosen käännös välittää onnistuneesti Hollowayn mutkattoman ja vetoavan tyylin.
    Kovin tuoreita näkökulmia Holloway ei Raamatusta esitä. Omaperäisyyttä tärkeämmäksi muodostuvat rivien välistä pilkottavat oivallukset. Laupiaan samarialaisen tarinasta Holloway kirjoittaa: ”Se kiteyttää Jeesuksen ajatukset siitä, millaiseen hengelliseen ja moraaliseen vaaraan joudumme antaessamme erilaisille säännöille ja perinteille ylivallan.”
    Tämänkaltaisista ajatuksista Holloway tuli tunnetuksi jo kirjassaan Katse kaukaisuuteen (Like 2006). Siinäkin hän puolustaa ihmisoikeuksia ja vaatii kirkkoa mukautumaan ympäröivän maailman muutoksiin.

Holloway onnistuu pukemaan sanoiksi syyt, jotka aiheuttavat nykypäivän kristinuskon kriisin. Usko elää, mutta luottamus kirkkoon ja sen auktoriteetteihin on vakavasti haavoittunut. Puhuessaan Jobista Holloway kiteyttää kerralla tämän perusongelman ja oman turhautumisensa: ”Hän ei kiroa Jumalaa vaan teologian ja sen tosina tarjoilemat selitykset.”

Maarit Halmesarka

Richard Holloway: Kuinka Raamattua luetaan? Like 2007, 144 s.