1. Miten tuloverotukseen tulisi mielestäsi puuttua tulevalla hallituskaudella?
Tuloverotusta pitäisi laskea kokonaisuudessaan. 36 %
Tuloverotusta pitäisi laskea pienituloisilta. 26 %
Tuloverotuksen taso pitäisi säilyttää ennallaan. 24 %
Tuloverotusta pitäisi korottaa suurituloisilta. 12 %
Tuloverotusta pitäisi korottaa kokonaisuudessaan. 2 %

2. Pitäisikö perintöverosta luopua?
Kyllä 61 %
Ei 26 %
En osaa sanoa 13 %

3. Tulisiko alkoholiveroa korottaa?
Kyllä 66 %
Ei 30 %
En osaa sanoa 4 %

4. Tulisiko ruoan arvonlisäveroa alentaa?
Kyllä 53 %
Ei 37 %
En osaa sanoa 10 %

5. Mielestäni olisi aiheellista
Korottaa epäterveellisten elintarvikkeiden verotusta (esimerkiksi runsaasti rasvaa sisältävät elintarvikkeet ja makeiset) 35 %
Alentaa terveellisten elintarvikkeiden verotusta (esimerkiksi kasvikset, hedelmät) 45 %
Ei kumpikaan edellä mainituista vaihtoehdoista 19%

6. Tulisiko ihmisen henkilökohtaisten terveysvalintojen, kuten tupakoinnin, alkoholinkäytön ja liikunnan vaikuttaa siihen, kuinka paljon hän joutuu maksamaan terveydenhoidostaan?
Kyllä 43 %
Ei 45 %
En osaa sanoa 12 %

Kommentteja:

“Perintöverosta ei pitäisi luopua kokonaan, mutta sitä pitäisi lieventää. Esimerkiksi yrittäjien ja erityisesti maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoksia tulisi helpottaa.”

“Myös kansainvälisiin veroinstrumentteihin kuten valuutanvaihtoveroon ja lentoveroon tulisi kiinnittää ratkaisevasti aiempaa enemmän huomiota.”

“Epäterveellisten elintarvikkeiden muita korkeampi verotus on kaksipiippuinen juttu, sillä viime aikoina ruokaan liittyvät tutkimukset ovat olleet hieman ristiriitaisia. Se mitä väitetään yleisesti epäterveelliseksi, saatetaankin todeta terveelliseksi. Elintarvikkeiden `haittaverolla` voitaisiin leimata hyviäkin tuotteita epäterveellisiksi. Toki selvien tapauksien, kuten esimerkiksi sipsien, verotusta voisi nostaa. Mutta monissa tapauksissa rajanveto olisi hankalaa.”

“Ihmisten asettaminen julkisessa terveydenhoidossa eriarvoiseen asemaan heidän elintapojensa perusteella ei ole eettisesti kestävä ratkaisu. Paremmat elämäntavat omaaville myönnetyt alennukset jouduttaisiin vastaavasti perimään epäterveellisemmin eläviltä potilailta, ellei terveydenhoito vastaavasti saisi ylimääräistä lisäbudjettia kattamaan alijäämää.”

“Harrastan kilpakestävyysjuoksua ja olen kaikilla mittapuilla loistavassa kunnossa. Silti olen käyttänyt liikuntaharrastukseni vuoksi 1 200 euroa urheilulääkäripalveluihin. Miksi tämän pitäisi olla hyväksyttävämpää?”

“Itse olisin ainakin suurituloisena valmis maksamaan enemmän veroja, jotta peruspalvelut kuten terveyden- ja vanhustenhuolto pelaisivat paremmin.”