1. Onko Suomen maahanmuutto- ja ulkomaalaispolitiikan peruslinja tällä hetkellä mielestäsi
Liian tiukka 49 %
Sopiva 36 %
Liian löysä 15 %

2. Vuonna 2006 Suomen pakolaiskiintiö oli 750. Hallituksen hyväksymässä maahanmuuttopoliittisessa ohjelmassa todetaan, että kiintiön tulee säilyä jatkossa “ainakin nykyisen kokoisena”. Tulisiko pakolaisten vastaanottoa mielestäsi lisätä?
Kyllä 62 %
Ei 38 %

3. Mihin seuraavista väittämistä yhdyt?
Tilapäisten oleskelulupien myöntäminen on perusteltua. 37 %
Suomen vanheneva yhteiskunta tarvitsee ulkomaalaista työvoimaa. 65 %
Maahanmuuttoa tulisi edistää vain työperäisistä syistä. 22 %
Suomen tulisi tietoisesti pyrkiä rakentamaan monikulttuurista ja monikansallista yhteiskuntaa. 60 %
Maahanmuuttajien työllistymistä koulutusta vastaaviin ammatteihin tulisi helpottaa esimerkiksi poistamalla heiltä vaatimus ruotsin kielen taidosta. 72 %
Yhteiskunnan tulisi huolehtia ensisijaisesti syntyperäisten suomalaisten hyvinvoinnista. 26 %
Ulkomaalaisten huippuosaajien asettumista Suomeen tulisi helpottaa esimerkiksi veronkevennyksin. 17 %

4. Miten tärkeinä pidät seuraavia maahanmuutto- ja ulkomaalaispolitiikkaan liittyviä pyrkimyksiä?

Maahanmuutto- ja ulkomaalaispolitiikan tulee pyrkiä takaamaan suomalaisten turvallisuus torjumalla muun muassa kansainvälistä rajat ylittävää rikollisuutta.
Ei tärkeää 2 %
Vain vähän tärkeää 10 %
En osaa sanoa 9 %
Melko tärkeää 37 %
Erittäin tärkeää 42 %

Maahanmuutto- ja ulkomaalaispolitiikan tulee pyrkiä takaamaan turva hädänalaisille.
Ei tärkeää 2 %
Vain vähän tärkeää 5 %
En osaa sanoa 4 %
Melko tärkeää 26 %
Erittäin tärkeää 63 %

Maahanmuutto- ja ulkomaalaispolitiikan tulee pyrkiä edistämään suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointia muun muassa rekrytoimalla ulkomaalaisia huippuosaajia.
Ei tärkeää 6 %
Vain vähän tärkeää 26 %
En osaa sanoa 15 %
Melko tärkeää 39 %
Erittäin tärkeää 14 %

Maahanmuutto- ja ulkomaalaispolitiikan tulee pyrkiä edistämään hyvää kuvaa Suomesta täyttämällä kansainväliset velvoitteet.
Ei tärkeää 10 %
Vain vähän tärkeää 24 %
En osaa sanoa 13 %
Melko tärkeää 37 %
Erittäin tärkeää 16 %

Maahanmuutto- ja ulkomaalaispolitiikan tulee pyrkiä edistämään kulttuurista vuorovaikutusta.
Ei tärkeää 8 %
Vain vähän tärkeää 12 %
En osaa sanoa 7 %
Melko tärkeää 35 %
Erittäin tärkeää 38 %

Kommentteja
“Miksi Suomessa ei ole syntynyt äärioikeistolaista ja rasistista puoluetta? Sisäministeriö ja Kari Rajamäki tekevät jo kaiken, mitä äärioikeiston agendalla olisi: luovat uhkakuvia rikollisuudesta, käyttävät systemaattisesti negatiivista kieltä turvapaikanhakijoista, vahvistavat poliisin valtuuksia kansalaisten oikeuksien kustannuksella…”

“B-luvat eli tilapäiset oleskeluluvat pitäisi poistaa epäinhimillisinä: tilalle sellainen oleskelulupa, joka oikeuttaa sisällölliseen elämään. Jos Suomen viranomaiset eivät uskalla lentää johonkin maahan palauttamaan ihmisiä huonon turvallisuustilanteen vuoksi, miksi palautettavien ihmisten pitäisi uskaltaa asua siellä?”

“Maahanmuuttoon liitetään usein sosiaaliset ongelmat, jotka eivät johdu itse maahanmuutosta vaan siitä, miten maahanmuutto hoidetaan kohdemaassa. Ranskassa laitetaan maahanmuuttajat asumaan omiin lähiöihinsä, jossa ei ole mitään palveluja ja työttömyysaste on suuri. Tätä ei tulisi tehdä Suomessa.”

“Maahanmuuttajia ei pitäisi asettaa yhtään parempaan asemaan kuin suomalaisia. Työhönotossa samat vaatimukset kuin muillakin.”

“Meillä on mahdollisuus ottaa oppia muiden Euroopan maiden kokemuksista maahanmuutosta ja maahanmuuttajien integroinnista. Kriittisesti asiaan suhtautumalla voimme vielä välttää virheet, joiden jäljet ovat nähtävissä mm. Ranskassa, Belgiassa, Hollannissa, Isossa-Britanniassa ja Ruotsissa.”

“Ennen vanhaan imperialismi oli sitä, että hankittiin alusmaita, otettiin sieltä kaikki mitä haluttiin ja jätettiin kurjuus jäljelle. Tämän päivän imperialismi on sitä, että pysytään kotimaassa, avataan ovet hyvin koulutetuille ja työkyvyltään parhaille maahanmuuttajille ja jätetään kurjuus jäljelle. Mikään ei muutu.”