“Ulkomaalaisviraston myöntämät tilapäiset oleskeluluvat ovat ongelma, koska lupa ei oikeuta kotikunnan saamiseen ja epää näin ollen luvanhaltijan oikeudet kunnallisiin peruspalveluihin kuten peruskouluun. Yli 16-vuotiailla ei ole myöskään oikeutta päästä peruskoulun jälkeiseen koulutukseen eivätkä he voi tehdä töitä, koska b-lupa ei sisällä työnteko-oikeutta. Yksin Suomeen tulleet joutuvat elämään myös erossa perheestään, koska heillä ei ole oikeutta perheenyhdistämiseen.”
Demarinuoret, puheenjohtaja Heta Välimäki

“Tilapäiset oleskeluluvat on todettu ongelmallisiksi ja maahanmuuttajia syrjiviksi. Erityisen huolestuttavaa on lupamenettelyn seurauksien kohdistuminen lapsiin ja nuoriin. Lähtökohtaisesti koulutus ja työ tulisi sallia kaikille Suomessa asuville.”
KD-nuoret, puheenjohtaja Asmo Maanselkä

“Nuorisojärjestömme ei ole määritellyt kysymykseen kantaa. Oma kantani on se, että b-luvan saaneiden kohdalla tavallisen elämän perusoikeudet toteutuvat varsin heikosti. Vastaanottokeskuksen kaltaisissa olosuhteissa vietetty aika ilman mahdollisuutta työntekoon ei ole inhimillistä. Joissakin tapauksissa b-luvan saaneilla on suuria vaikeuksia päästä peruskouluun tai saada terveydenhuoltoa. Tämä ei tietenkään ole oikeudenmukaista, eikä kenenkään kannalta järkevää. B-lupajärjestelmä on epäoikeudenmukainen. Se pitää korjata.”
Keskustanuoret, puheenjohtaja Tuomo Puumala

“B-lupien osalta ongelma on, että Ulkomaalaisvirasto pitää pakolaisia Suomessa muun muassa huonojen lentoyhteyksien takia. Kahden vuoden jälkeen he saavat pysyvän oleskeluluvan. Kahden vuoden joutenolo ei ole hyväksi maahanmuuttajalle tai suomalaiselle yhteiskunnalle.
Minkä takia näitä palautusuhan alla olevia maahanmuuttajia ei pyritä integroimaan suomalaiseen yhteiskuntaan, kun Ulkomaalaisvirastolla ei tunnu olevan resursseja hakemusten riittävän nopeaan käsittelyyn? Ei ole varmaan pakolaiselle itsellekään haitaksi, että hän pystyy opiskelemaan ja oppimaan asioita pelkän maahanmuuttokeskuksessa istumisen sijaan.”
Kokoomusnuoret, puheenjohtaja Tuomas Nurmela

“Tällä hetkellä ulkomaalaisvirasto käyttää b-lupajärjestelmää lainvastaisesti hyväkseen myöntämällä tilapäisiä lupia ihmisille, joille kuuluisi lähtömaan tilanteen perusteella pysyvä oleskelulupa. Tilapäisiä lupia perustellaan sillä valheellisella selityksellä, että lähtömaan tilanteen rauhoittuminen on odotettavissa lähiaikoina. Niitä myönnetään esimerkiksi Somaliasta, Irakista ja Afganistanista tuleville turvapaikanhakijoille, vaikka hyvin tiedetään, ettei tilanne niissä maissa ole rauhoittumaan päin.
Jos tilapäisistä oleskeluluvista ei päästä kokonaan eroon, on b-luvan oltava sellainen, ettei se polje ihmisen oikeuksia osallistua yhteiskunnan toimintaan ja elää mielekästä elämää. B-luvan saaneella ei ole Suomessa oikeutta kunnallisiin peruspalveluihin kuten kouluun ja terveyskeskukseen tai mahdollisuutta osallistua yhteiskunnan toimintaan esimerkiksi hankkimalla työpaikan. Tilapäisyys voi kestää useampia vuosia, jossa ajassa monet alkavat kärsiä mielenterveysongelmista.
Pidemmällä tähtäimellä ongelma on se, että ulkomaalaisviraston toimintaa ei kukaan ulkopuolinen valvo eikä siihen voi puuttua.”
Vasemmistonuoret, puheenjohtaja Jussi Saramo

“Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liiton näkemys on, että b-lupakäytäntö pitäisi välittömästi lopettaa. B-lupa jättää ihmisen kummalliseen välitilaan, jossa häneltä viedään monia keskeisiä oikeuksia. B-lupa ei oikeuta työntekoon, kuntalaisuuteen, osalta lapsista ja nuorista on evätty pääsy kouluun ja monien peruspalveluiden kuten terveydenhoidon käyttäminen on vaikeaa.
Se, että johonkin maahan ei voida karkottaa ihmisiä osoittaa jo itsessään, että kyseinen maa ei ole turvallinen. Näille ihmisille on myönnettävä turvapaikka tai normaali oleskelulupa. Suosittelen, että Ulkomaalaisviraston johto tekisi tutustumiskäynnin esimerkiksi Bagdadiin.”
Vihreät nuoret ja opiskelijat, puheenjohtaja Tapio Laakso