“Ruoan arvonlisäveroa ei tule alentaa. Alennuksesta koituva hyöty menisi osittain kaupan katteeseen, eikä siitä olisi kuluttajan kannalta merkittävää hyötyä. Kohdennetut tulonsiirrot johtavat huomattavasti parempiin tuloksiin.
Epäterveelliseksi katsottujen elintarvikkeiden määritteleminen on hankalaa, koska osa tuotteista on haitallisia ainoastaan suurissa määrin nautittuina. En pidä muutoksia näiden tuotteiden verotuksessa tarpeellisina.”
Demarinuoret, puheenjohtaja Heta Välimäki

“Kannatan pohjoismaista hyvinvointivaltiota ja tiedostan, että sitä pidetään pystyssä verotuksen keinoin. Verotuksessa on korostettava maksukyvyn lisäksi tuloista riippumatonta vastuullisuutta. Kaikkien pitää saada palveluita jos ja kun on tarvis, mutta yhteiskunnalla on myös oikeus ohjata kansalaisten toimintaa vastuullisempaan suuntaan. Ongelmaksi jääkin, mitkä elintarvikkeet määritellään epäterveellisiksi. Ainakin limpsat, karkit ja lisäainepommit lienevät sellaisia.”
Perussuomalaiset nuoret, puheenjohtaja Veli-Matti Saarakkala

“Ruuan arvolisäveroa tulee alentaa, sillä se on niitä harvoja veroja, jonka alentamisesta hyötyvät myös vähävaraiset, kuten opiskelijat. Samassa yhteydessä voidaan harkita epäterveellisiksi katsottujen elintarvikkeiden verotuksen jättämistä nykytasolleen. Tällä tavalla toimien syntyy kuitenkin veroportaita, joita ei voida pitää tarkoituksenmukaisina. On myös vaikeaa vetää rajoja siihen, mikä lopulta on epäterveellistä ja mikä ei.”
Vasemmistonuoret, puheenjohtaja Jussi Saramo

“ViNO kannattaa ohjaavaa verotusta, joten sitä voidaan harkita myös epäterveellisten elintarvikkeiden kohdalla. Aloittaisin kuitenkin asiattoman mainonnan rajoittamisesta, joka vetoaa esimerkiksi lapsiin ja jossa käytetään vääristeleviä terveysväittämiä.”
Vihreät nuoret ja opiskelijat, puheenjohtaja Tapio Laakso

“Svensk Ungdom ei periaatteessa usko veronkorotukseen, sillä asenteet vaikuttavat ruokavalioon enemmän kuin hinta. Epäterveellisiä elintarvikkeita käytettäisiin yhä saman verran, vaikka veronkorotus toteutettaisiinkin Suomessa. Pitäisi ennemminkin satsata entistä enemmän liikuntaan ja terveyskasvatukseen. Elintarvikkeiden arvonlisäveron alentamista Svensk Ungdom ei vieroksu, mutta yhdistyksen hallitus ei ole ottanut asiaan kantaa.”
Svensk Ungdom, puheenjohtaja Anna Bertills

Kokoomusnuorilta ei saatu vastausta kysymykseen.