Ylioppilaskunnan suuren omaisuuden hallinta on järjestetty yhtiömuotoisen HYY Yhtymän nimen alle. Yhtymän päätehtävä on tukea ylioppilaskunnan varsinaisten tehtävien toteuttamista taloudellisesti. Yhtymän alle kuuluvat esimerkiksi Unicafe-ravintolat ja taloudellisesti merkittävimpänä Kaivopihan kiinteistöjen vuokraus. Yhtymän toiminnasta vastaa toimitusjohtaja, yhtymällä on oma opiskelijaenemmistöinen hallitus ja ylioppilaskunnan hallitus toimii sen yhtiökokouksena.
    Yhtymälle ollaan etsimässä uutta toimitusjohtajaa Linnea Mederin jäädessä eläkkeelle vuoden lopussa. Samalla ollaan ylioppilaskunnalle valitsemassa myös uutta talousjohtajaa. Talousjohtajan tehtävä on huolehtia ylioppilaskunnan omaisuuden tuottavasta ja turvallisesta sijoittamisesta sekä omistajan asettamien vaatimusten välittymisestä omaisuutta hallittaessa. Tämän lisäksi talousjohtaja huolehtii siitä, että ylioppilaskunnan tulo- ja menoarviot valmistellaan realistisesti ja varmistaa, että ylioppilaskunnan päättäjillä on käytettävissään riittävästi puolueetonta tietoa talouden tilasta.
    Tällä hetkellä toimitusjohtaja toimii myös HYY:n talousjohtajana. Tilanne on jatkunut samanlaisena jo Tapio Kiiskisen 30-vuotisesta toimikaudesta lähtien. Muutosta harkittiin Mederin kauden alkaessa 2002, mutta malliin ei hennottu kajota. Mederin kausi tiedettiin lyhyeksi ja laajempaa keskustelua oli tarkoitus käydä sen aikana.
    Tätä keskustelua ei ole käyty. Ylioppilaskunnan hallitus aikoo jatkaa kaksoisroolikäytäntöä, vaikka virkaan valittavasta henkilöstä ei vielä ole tietoa. Käytännössä tämä tarkoittaa absoluuttisen taloudellisen vallan keskittymistä talousjohtaja- toimitusjohtajalle, joka yhtäaikaisesti vastaa omistajan edustajana yhtymän tavoiteasettelusta ja toimitusjohtajana tavoitteiden saavuttamisesta. Näin luodaan tilanne, jossa laajat laillisetkin väärinkäytökset ovat mahdollisia, mutta niihin puuttuminen opiskelijahallinnon taholta tehdään äärimmäisen vaikeaksi.
    Talousjohtaja on ainoa aikuinen, joka tarkkailee opiskelijoiden omaisuuden hallintaa ylioppilaskunnasta kaikkien omistajahallinnon työkalujen yläpuolelta. Hän on myös ainoa, joka hallitsee taloutta koskevan tiedon välittymistä opiskelijoille niin edustajistossa kuin yhtymän hallintoelimissä. Toimitusjohtajana hänellä ei kuitenkaan ole intressiä raportoida HYY Yhtymän toimintaa ylioppilaskunnalle minään muuna kuin olosuhteisiin nähden optimaalisena.
    Nykyinen toimitusjohtaja on nähdäksemme toiminut moitteettomasti. On kuitenkin kestämätöntä ylläpitää väärinkäytöksiin kannustavaa järjestelmää opiskelijaliikkeen omaisuuden kustannuksella.

Matti Parry
HYY Yhtymän hallintoneuvoston jäsen

Maaria Haik arainen
HYY:n Vihreät