Avoimen yliopiston kautta Helsingin yliopistoon hakeutuvien opiskelijoiden opinto- oikeus halutaan rajoittaa kandidaatin tutkintoon. Ehdotus sisältyy tammikuun lopussa Helsingin yliopiston rehtorille jätettyyn opiskelijavalintojen kehittämistä pohtineen työryhmän mietintöön. Se ei toteutuessaan estä maisteriksi opiskelua, mutta antaa laitoksille mahdollisuuden harkita jatko-oikeuden myöntämistä tapauskohtaisesti.
    Esityksen taustalla on yliopistohallinnon pelko Avoimen yliopiston kautta tulevien opiskelijoiden tasosta.
    ”Tiedekunnissa on koettu, että gradun tekemisen osaaminen ei olisi Avoimessa yliopistossa kehittynyt”, kehittämispäällikkö Päivi Pakkanen yliopiston kehittämisosastolta sanoo.
    ”Opiskelu Avoimessa yliopistossa on koettu erilaiseksi. Siellä ei kasveta tiedeyhteisön jäseniksi niin kuin varsinaisilla laitoksilla.”
    Helsingin Avoimen yliopiston johtaja Tapio Kosunen toteaa, että avoimenkin tavoitteena on opiskelijan tieteellisen ajattelun kehittäminen, ja sitä toteutetaan ainelaitosten kanssa tehtävän tiiviin yhteistyön kautta.
    ”Monet avoimen kautta tulevat opiskelijat ovat erittäin motivoituneita”, hän sanoo.
    Suomen ylioppilaskuntien liiton puheenjohtaja Lasse Männistö puolestaan pitää erikoisena, että mitään kautta alettaisiin hyväksyä opiskelijoita suorittamaan vain alempaa korkeakoulututkintoa.
    ”Maisteri on yliopiston perustutkinto, joka varmistaa työelämässä pärjäämisen ja antaa mahdollisuudet eteenpäin.”

Työryhmän asettaneen Helsingin yliopiston rehtorin Ilkka Niiniluodon mukaan maisteriksi jatkamisen kriteereitä ei ole vielä pohdittu.
    ”Ei tästä umpiperää voida tehdä. Kyllä oikeus hakea maisteriksi säilyy”, Niiniluoto sanoo. ”Bolognan prosessin myötä yliopistolla tulee olemaan entistä enemmän tällaista kanditutkinnon jälkeistä valintaa.”
    Niiniluodon mukaan esitys liittyy keskusteluun Avoimen yliopiston kautta toteutettavista kandidaatin tutkinnoista. Hän sanoo, että joillakin aloilla avoimessa voisi opiskella käytännössä koko tutkinnon, jonka yliopiston tiedekunta virallisesti myöntäisi. Järjestelmän toteutuksen aikataulua Niiniluoto ei halua arvioida.
    Avoimessa yliopistossa uudistukseen suhtaudutaan varovaisen myönteisesti, ennen muuta aikuisopiskelijoiden osalta, joita suurin osa avoimen opiskelijoista on.
    ”Avoimessa suoritettava alempi korkeakoulututkinto olisi esimerkiksi työssä käyvälle henkilölle aito mahdollisuus”, Avoimen yliopiston Kosunen sanoo.
    SYL puolestaan tyrmää Avoimessa yliopistossa kokonaan tai lähes kokonaan suoritettavat tutkinnot.
    ”On selvää, että tätä kautta yritetään tuoda maksullisuutta meidän koulutusjärjestelmäämme”, Männistö sanoo.
    ”Tutkintoon johtavan koulutuksen maksuttomuutta ei pidä romuttaa tätä kautta.”

Avoimen yliopiston kautta kulkevaan koulutusväylään ottaa kantaa myös toinen helmikuussa mietintönsä rehtorille luovuttava työryhmä. Se esittää väylän kautta tulevien opiskelijoiden määrän kasvattamista. Opetusministeriön tavoite avoimesta Helsingin yliopistoon tulevien määräksi on 250 opiskelijaa, kun nykyisin tätä kautta opiskeluoikeuden saa vuodessa vain noin 50 hakijaa. Yhteensä opiskelunsa Helsingin yliopistossa aloittaa vuosittain hieman alle 4 000 opiskelijaa.

20 prosenttia yliopisto-opiskelijoista aloittaa Avoimessa yliopistossa. Niin teki myös Mari Suonto.

Jussi Pullinen
Kuva Stina Salin

”Valmennuskurssi avointa hyödyllisempi ”

Helsingin yliopiston opiskelijarekisterin mukaan noin joka viidennellä aloittavalla opiskelijalla on takanaan opintoja Avoimessa yliopistossa. Auttaako tämä sisäänpääsyssä?
    ”Valmennuskurssista oli ainakin itselleni sisäänpääsyn kannalta huomattavasti enemmän hyötyä kuin avoimen opinnoista”, molempia ennen opiskelupaikan saantia kokeillut viestinnän fuksi Mari Suonto, 20, arvioi.
    ”Kurssi keskittyi paremmin juuri pääsykokeessa vaadittuun tietoon.”
    ”Sosiaaliselta kannalta oli myös hiukan tylsää, kun suurin osa muista fukseista oli yhdessä ensimmäisillä kursseilla ja itse olin käynyt ne jo aiemmin.”
    Psykologian fuksi Elina Luoma, 22, kertoo varmistuneensa Avoimessa yliopistossa omasta alastaan.
    ”Avoimesta oli ehdottomasti hyötyä. Sai tietää millaista yliopisto- opiskelu suunnilleen on ja varmistui siitä, että psykologia on oma ala”, Luoma sanoo.
    ”Kävin avoimen kurssit työväenopistossa, ja ryhmäkoot olivat itse asiassa pienempiä kuin yliopiston puolella.”
    ”Mutta pääsykokeen kannalta valmennuskurssi oli ehdottomasti parempi.”

Jussi Pullinen