Vaaleissa äänestämättä jättäminen on nuorilla muita ikäluokkia yleisempää. Poliittiset nuorisojärjestöt ovat yhdessä rintamassa puhuneet sukupolvivallankumouksesta. Eivätkä syyttä. Eduskunta tarvitsee lisää nuoria päättäjiä, jotka tuntevat nuorten opiskelijoiden tarpeet ja ymmärtävät korjata opintorahan jälkeenjääneisyyden. Tähän tarvitaan kuitenkin kaikkien nuorten panostusta ja heidän ääniään nuorille ehdokkaille.
    Vaikka poliittisten opiskelijajärjestöjen työskentely voi vaikuttaa ehkä välillä tehottomalta, ei asia todellisuudessa näin ole. Olemme esimerkiksi Keskustan Opiskelijaliitossa saaneet eteenpäin asioita, kuten opintotuen asumislisän vuokrakaton nostaminen 252 euroon ja ateriatukien korotuksia. Lisäksi olemme saaneet läpi paljon muitakin hyviä asioita opiskelijoille, vaikka opintorahaa ei vielä toistaiseksi ole saatu nousemaan. Pitää muistaa, että eduskunnassa on lukuisia muitakin asioita, joihin erilaiset etujärjestöt vaikuttavat todella paljon. Opiskelijat eivät ole siellä ainoina pitämässä puoliaan. Siksi opiskelijat tarvitsevat sinne kansanedustajia, joilla on ymmärrystä opiskelijoidenkin asioihin, jotta 15 prosentin korotus opintorahaan sekä monet muut parannusta vaativat opiskelijoiden asiat onnistuvat. Käytä siis ääntäsi ja vaikuta!

Asko Autelo
Keskustan Opiskelijaliiton liittohallituksen jäsen
Helsingin keskustaopiskelijoiden puheenjohtaja