1. Onko sosiaalitukia korvaava ja kaikille vastikkeettomasti myönnettävä perustulo mielestäsi hyvä keino uudistaa suomalaista sosiaaliturvajärjestelmää?
Kyllä 51 %
Ei 49 %

2. Mikäli Suomessa siirryttäisiin perustuloon, olisi paras vaihtoehto sen toteuttamiseksi mielestäni
a) Noin 700 e/kk. Ansiosidonnainen työttömyysturva, asumislisä ja vanhempainraha säilyisivät. Verotus nykyiseen tapaan progressiivinen. (Prekariaattiaktivistit) 19 %
b) 400-500 e/kk. Työtuloista 40 prosenttia veroa 5 000 euron kuukausituloihin asti. Sen ylittävissä korkeampi verotus. Korvaisi pienimmät sosiaalietuudet, lisäksi maksettaisiin esimerkiksi asumistukea. (Vihreiden malli) 30 %
c) Joitakin satoja euroja/kk. Perustulo korvaisi sosiaalietuudet lukuun ottamatta asumistukea ja tarveharkintaisia tukia työkyvyttömille. Tasavero esimerkiksi 29 prosenttia. Tuloissa kuitenkin verovapaa osuus. (EVA:n johtaja Risto E. J. Penttilä) 22 %
d) En osaa sanoa. 29 %

3. Mitkä seuraavista väittämistä kuvaavat mielestäsi perustuloa? Valitse yksi tai useampi vaihtoehto.
a) Kannustaa tekemään lyhytaikaisiakin töitä, koska pienikin palkka lisää kokonaistuloja. 57 %
b) Passivoi, koska tulo on vastikkeeton. 47 %
c) Jättää ihmisen yksin, koska kontakti sosiaaliviranomaisten kanssa vähenee. 11 %
d) Kuuluu jokaiselle, sillä jokainen ihminen tekee yhteiskuntaa hyödyttävää työtä. 24 %

4. Kommentteja
“Perustulo on ajatuksena erittäin kannatettava ja tasa-arvoisuutta lisäävä. Verotuksen progression poistaminen loisi terveen ympäristön kilpailulle ja elintason kohottamiselle – toisin kuin nykyinen malli, jossa menestyviä kuritetaan. Verotusta voisi lisätä edelleen yhteiskunnalle tai ympäristölle selkeästi haitallisiin asioihin. Yksityisautoilu pitää kerta kaikkiaan saada kannattamattomaksi suurimmalle osasta kansaa.”
“Kansantalouden kannalta perustulo edistäisi joissain tapauksissa henkisen pääoman uusiutumista (opiskelijat, tutkijat, taiteilijat, yrittäjät) takaamalla inhimilliseen elämään tarvittavat resurssit, joista ei enää tarvitsisi kamppailla työmarkkinoilla. Toisaalta uudistus tuskin poistaa rakenteellista työttömyyttä, koska esimerkiksi tarveharkintaisen työmarkkinatuen korvaaminen perustulolla veisi pohjaa aktiiviselta työvoimapolitiikalta.”
“Kaikki vasemmalta oikealle tuntuvat kannattavan, miten vielä saataisiin eduskunnan vanhoilliset poliitikot vakuutettua?”
“Perustulomallin tulisi olla todella yksinkertainen, jotta toimeentulotukiin liittyvä byrokratia ja siten työmäärä merkittävästi vähenisi. Siten malli olisi myös niin radikaali, että paras ratkaisu tuskin tulee tässä yhteiskunnassa astumaan voimaan, valitettavasti.”
“Perustuloon siirtyminen voisi – ja sen pitäisi – aktivoida myös sosiaalityön kehittämistä ja sen joidenkin osien uudelleenarviointia. Kansalaisille pitäisi tarjota kontrollin sijasta erilaisissa elämäntilanteissa palvelevia ja yksilöllisiä vahvuuksia kunnioittavia tuen muotoja.”
“Vastikkeetonta tuloa tulisi myöntää vain todistettavasti sairauden vuoksi työkyvyttömille. Laiskuus ja alkoholismi eivät olisi riittävä peruste. Kyllä kiinnostus työhön herää nälän myötä…”
“Kovin korkea tuloveroveroprosentti saattaa aiheuttaa pulaa `hanttihommatyövoimasta`. Jos esimerkiksi opiskelija nettoaisi kaupan kassalla nykyisen 7e/h sijasta vain 4e/h perustulon ollessa tuo vihreiden ehdottama 400-500 e/kk, kuinka moni siellä kassalla enää kuluttaisi aikaansa? Eli lopulta työn tekeminen olisi tietyille ryhmille vähemmän kannattavaa kuin aiemmin.”