Kun opiskelija saa lapsen, hän ja hänen asuinkumppaninsa eivät enää saa opintotuen asumislisää vaan yleistä asumistukea. Tulot alentavat asumistukea nopeammin kuin asumislisää. Asumistuki pienenee, jos äidin ja hänen kumppaninsa yhteistulot tai etuudet ylittävät 735 euroa. Pienituloisenkin perheen asumistuki voi jäädä pienemmäksi kuin kaksi asumislisää ennen lapsen saamista. Onko opiskelijaperheille laskettu pienemmät asumiskulut kuin opiskelijoille, pääsuunnittelija Ilpo Lahtinen Kelan eläke- ja toimeentuloturvaosastolta?
Ei, sillä yleisessä asumistuessa huomioidaan suuremmat asumismenot kuin asumislisässä. Asumistuki ei kuitenkaan yksiselitteisesti pienene, voi käydä toisinkin päin. Tuki riippuu aina tuloista, asuinkunnasta, vuokrasta sekä asunnon ja perheen koosta. Määrän alennus voi myös tasoittua, kun tukea saa 12 kuukautta asumislisän yhdeksän kuukauden sijaan. On toki hölmöä, että tuki voi yhtäkkiä pienentyä, vaikka menot lapsen syntyessä kasvavat.

Vähintäänkin hölmöä. Mitä asialle voisi tehdä?
Vaihtoehtoja on kaksi. Pysytään asumislisässä ja korotetaan sitä lapsen perusteella tai tehdään asumisen tukijärjestelmiin isompi remontti. Isoin kysymys on, että miksi tässä valtakunnassa on niin monta eri tukijärjestelmää. Eläkkeensaajilla on vielä omansa. Riittäisi, että kaikkien pienituloisten asumista tuettaisiin samalla tavoin. Kelan virallinen kannanottokin on, että asiaa pitäisi yksinkertaistaa.

Ensisynnyttäjien keski-ikä myös nousee jatkuvasti. Pitäisikö ilmiöön puuttua suurentamalla opiskelijalapsiperheiden saamia tukia?
Jos pitää vastata kyllä tai ei, vastaan kyllä. Opintotuessa oli ennen lapsikorotus, joka poistettiin 1990-luvun alussa. Silloin painotettiin lapsilisiä, mutta nyt ajattelutapa on muuttunut. Opintotuissa pitäisi muistaa lapsiperheiden erityistilanne. Halvinta olisi nostaa tulorajoja lasten perusteella, mikä ei maksaisi valtiolle juuri mitään.

Johanna Pohjola