Venäjän ihmisoikeustilanne puhuttaa ja surettaa. Maan poliisi syyllistyy jatkuvasti pidätettyjen kidutuksiin ja pahoinpitelyihin kuulustelukei noina. Lehdistönvapaus on retuperällä, toimittajia murhataan ja rasismi lisääntyy. Lisäksi uusi kansalaisjärjestölaki vaikeuttaa huomattavasti esimerkiksi ihmisoikeuk sien toteutumista valvovien kansalaisjärjestöjen toimintaa Venäjällä.
    Mitä hyvää tapahtuu Venäjän ihmisoikeusrintamalla, Amnestyn Suomen osaston toiminnanjohtaja Frank Johansson?
    ”Yksi asia on positiivinen. Venäjän lainsäädäntö on muuttunut siten, että siellä toimivilla kansalaisjärjestöillä on mahdollisuus päästä tutkintavankiloihin ja poliisin putkiin vierailemaan. Tutkintavankilat siirtyivät lakiuudistuksessa sisäministeriöltä oikeusministeriön alaisuuteen, ja tuleehan regiimiin eroa, kun se siirtyy poliisilta juristille.
    Lakiuudistus oli edellytys sille, että Amnesty ylipäätään pystyi julkaisemaan lokakuussa ilmestyneen Venäjän vankilakidutuksista kertovan raportin. Se, että kaikesta karmeudesta on paljon tietoa, voi pakottaa Euroopan unionin arvioimaan Venäjän-politiikkansa uudelleen. Kansalaisjärjestöiltä tuleva paine on niin kova, ettei sitä voi jättää huomiotta.
    Samalla lakiin kirjattiin erilaisia vankiloiden valvontamekanismeja. Se tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että eräänlaiset alueelliset oikeusasiamiehet tekevät tarkastuskäyntejä vankiloihin. He ovat yleensä hyviä tyyppejä.
    Miten tämä uudistus käytännössä toimii, riippuu pitkälti paikallisen poliisipäällikön ystävällisyydestä. Se voiko sinne mennä vain soittamaan ovikelloa, vai joutuuko vierailua ennen käymään kovan paperisodan, on tapauskohtaista.”

Joanna Palmén