Ylioppilaslehti uutisoi (15/2006) siitä, että HYY alkaa valvoa jäsenjärjestöjensä mainontaa. Edustajistossa 16. lokakuuta hyväksytyssä toiminnallisessa tasa-arvosuunnitelmassa ehdotetaan todellakin seuraavaa: “Me kokoamme järjestö- ja HYY-toimijoista ryhmän, joka arvioi HYY:n piirissä esiintyvää mainontaa ja tiedotusta.”
    Jo tällä hetkellä HYY joutuu ajoittain ottamaan kantaa järjestöjen mainontaan. Tulevaisuudessa myös järjestöt itse voisivat osallistua kantojen muodostukseen. Järjestöjen mainontaa arvioivassa ryhmässä toimisivat nimittäin myös järjestöjen edustajat. Useista ihmisistä koostuva ryhmä pystyy varmasti moniäänisempään ja avoimempaan arvioon, kun tämä arviointi ei ole kenenkään yksittäisen HYY:n työntekijän vastuulla.
    Nähdäkseni ryhmä ei syynäisi ilmoitustauluja etsien jotain loukkaavaa. “Järjestömainonnan eettinen neuvosto” voisi käydä läpi myös HYY:n piirissä toimivien järjestöjen www-sivuja. Jos ilmenee, että joku sivusto on sopivuuden rajoilla, myös tätä arviota punnitaan ryhmässä ennen kuin esimerkiksi pyydetään järjestöä poistamaan keskustelupalstalta mitään puheenvuoroa.
    On mahdollista, että jo tällaisen neuvoston olemassaolo saattaa vaikuttaa siihen, minkälaista mainontaa HYY:n piirissä toimivat järjestöt tuottavat. Tietysti ryhmä käyttää valtaa. Minä olisin kuitenkin tyytyväinen, jos HYY:n piirissä ei esiintyisi mainontaa, joka eksotisoi “toisia” tai luonnollistaa eri sukupuoliin liittyviä oletuksia ja odotuksia. Kuitenkin esimerkiksi se, milloin sukupuolen rajoja rikkova kuvasto tekee naurunalaiseksi ja milloin se toisintoistaa ja voimaannuttaa on todellakin hankala asia. Tällaisia päätöksiä ei pitäisi jättää kenellekään yksittäiselle työntekijälle.

Elina Vaahtera
HYY:n hallituksen tasa-arvovastaava