Kielikeskuksen ruotsin kursseille tänä syksynä pyrkineet ovat saattaneet yllättyä. Vaikka olisi ollut ensimmäisenä ilmoittautumassa, ei paikkaa ole välttämättä irronnut. Sitä, onko paikan saanut, ei myöskään näe heti ilmoittautumisen yhteydessä kuten muiden kielten kohdalla.
Miksi, Kielikeskuksen opintoasiainpäällikkö Tiina Laulajainen?

Etenkin humanistisessa ja matemaattis- luonnontieteellisessä on muodostunut tulppa vanhassa tutkintojärjestelmässä opiskelevista opiskelijoista, joiden pitäisi suorittaa ruotsin kurssinsa ennen kesäkuuta 2008. Siksi kursseille otetaan ensisijaisesti ne pyrkijät, joilla on eniten opintopisteitä.

Kuinka monelta vanhan tutkintojärjestelmän mukaan opiskelevalta vielä puuttuu ruotsin suoritus?

Tarkkaa lukua ei tällä hetkellä tiedä kukaan, mutta asiaa selviteltiin viime syksynä. Silloin humanistisessa oli reilu 2 000 vanhan järjestelmän mukaan lukevaa opiskelijaa, joilta puuttui ruotsin suoritus. Näistä noin tuhannella oli jo yli 100 opintoviikkoa. Matemaattis- luonnontieteellisessä tilanne on jotakuinkin sama. Muissa tiedekunnissa ongelma on vähäisempi.

Onko kielikeskuksella resursseja tarjota kaikille halukkaille kursseja?

Olemme saaneet kahtena vuonna hieman lisäresursseja, mutta vielä ei ole. Esimerkiksi humanistisessa ruotsin kursseja järjestetään noin 540:lle vuosittain. Joka vuosi opiskelunsa aloittavista noin 500 tarvitsee ruotsin kurssia. Niinpä sumaa on tutkinnonuudistuksen siirtymävaiheen aikana vaikea purkaa. Neuvottelemme juuri lisäresursseista ensi vuodelle.

Mitä kursseille ensi keväänä haluavan opiskelijan pitäisi ottaa huomioon?

Pitäisi ilmoittautua, vaikka näyttäisikin siltä, että kursseille on vaikea päästä. Silloin saamme Kielikeskuksessa oikean kuvan kurssien tarpeesta ja voimme yrittää järjestää niitä lisää. Ja jos on päässyt kurssille, muttei voi jostain syystä sitä suorittaa, pitäisi ilmoittautuminen muistaa perua ajoissa.

Ville Seuri