Opetusministeriön asettama luovuusstrategiatyöryhmä luovutti loppuraporttinsa 16.10. kulttuuriministeri Tanja Saarelalle. Työryhmässä oli vain yksi taidealan edustaja, teatteriohjaaja Ritva Siikala, ja kymmenkunta eri ministeriöiden virkamiestä.
    Eikö luovuuden edistämistä pohtimaan olisi mahtunut useampia luovissa ammateissa toimivia, työryhmän puheenjohtaja Esko Aho?

    Nyt kysytään aivan väärältä henkilöltä. Minä en asettanut työryhmää, olin siinä vain kutsuttuna puheenjohtajana. Mutta kyllä työryhmän edustajissa oli moniakin, jotka vahvasti toivat esiin taiteen näkökulmaa.

Ketkä esimerkiksi?
    Tuula Arkio on taidemuseon ylijohtaja, kyllä hän edusti taiteen näkökulmaa vahvasti. Sitten tietysti opetusministeriönkin puolelta on edustajia, joilla on hyvä taiteen kentän tuntemus. Ja tietysti Ritva Siikala, joka mainittiinkin. Mutta olisiko heitä pitänyt olla vielä enemmän, se voisi olla ihan aiheellinen kysymys.

Olisiko alle nelikymppisillä voinut olla jotain annettavaa tulevaisuusvisiointiin?
    Kyllähän työryhmä pitkälti koostui henkilöistä, joilla on jokin asema suomalaisen hallinnon, kulttuurielämän, talouden tai politiikankin tehtävissä. Eli oli varmaan haettu kokoonpanoa, joka pystyisi tuottamaan jotain sellaista, joka on suoraan hyödynnettävissä niissä edustettuina olleissa instituutioissa. Olisi voinut olla paikallaan, että siellä olisi ollut selkeästi nuorta polvea edustava ihminen, vaikka nuorekkaita varmasti oli runsaasti. Fyysisesti nuoren sukupolven edustajaa ei ollut, ja se oli selvä puute.

Raportissa todetaan, että tulevaisuuden Suomi on nykyistä enemmän sekoitus “kantasuomalaisia” ja “uussuomalaisia”. Näkyikö “uussuomalaisuus” työryhmänne työssä jotenkin muuten kuin työryhmän jäseninä?
    Ei tällaisessa tietysti voi ajatellakaan, että kaikki eri tahot olisivat edustettuina. Mutta se teema oli erittäin vahvasti mukana koko keskustelun ajan. Ryhmässä oli jäseniä, jotka ovat työssään hyvin paljon tekemisissä näiden kysymysten kanssa. En usko, että anti olisi ollut merkittävästi toinen, vaikka siellä olisi ollut tällaisten lainausmerkeissä uussuomalaisten edustuskin paikalla.
    On hyvä pitää mielessä, että meidän työtämme edelsi kolme työryhmää, joissa oli vankka eri elämänalojen edustus. Tässä oli ideana vain koota niiden ryhmien työ yhteen tavalla, joka voi hyödyttää päätöksentekoa.

Työryhmän asettanut kulttuuriministeri Tanja Saarela ei vastannut haastattelupyyntöön.

Joanna Palmén