Yliopiston rakenteellisen kehittämisen esityksessä todetaan käännöstieteen opetuksesta: “Tavoitteena on ratkaisu, jossa koulutustehtävä on ammattikorkeakoulun puolella.” Ainejärjestölle on kerrottu, että aikomuksena ei ole kouluttaa kääntäjiä ammattikorkeakoulussa. Päämääränä ilmeisesti on, että ammattikorkeakouluun kaavaillusta kielten ja kulttuurintuntemuksen koulutusohjelmasta valmistuneet voisivat jatkaa käännöstieteen maisteriohjelmaan. Kansainvälistä kärkeä edustavaksi huippututkimusyliopistoksi itseään tituleeraava yliopistomme on nähtävästi valmis rinnastamaan kandidaatin tutkintonsa AMK-tutkintoon. Näin siitä huolimatta, että uusien tutkintovaatimusten mukaan edes yksittäisiä AMK-opintoja ei enää hyväksytä yliopistotutkintoihin.
    Tiedekunnasta heruneiden hajanaisten tietojen mukaan realistisin ratkaisu pitää sisällään laitoksen siirtämisen Helsinkiin. Realiteetteja sen sijaan ovat henkilökunnan ja 300 opiskelijan tilantarve sekä kääntämisen ja tulkkauksen opiskeluun vaadittavan tekniikan välttämättömyys.
    Puheet käännöstieteen hajauttamisesta yleisen kielitieteen ja kieliaineiden yhteyteen saavat ajattelemaan, että tarkoituksena on jättää käännöstieteen laitoksesta jäljelle vain kyltti toimiston oveen. Yliopiston tai tiedekunnan tasolla käydyissä neuvotteluissa ei ole toistaiseksi kuultu laitoksen opiskelijoita tai henkilökuntaa. Nyt, kun hanke-esitys on jo jätetty, suunnittelutyöryhmään on yliopistodemokratian mukaisesti luvattu pääsy opiskelijoillekin. Edeltä käsin on tosin ilmoitettu, että neuvottelujen lähtökohtana on käännöstieteen laitoksen pyyhkiminen pois Kouvolan kartalta.
    Kun kieli-instituutit liitettiin yliopistoihin, ratkaisu tehtiin pitkän harkinnan ja useiden asiantuntijoiden kuulemisen jälkeen. Samoin tulisi edetä nyt: valmisteluun on varattava aikaa, ja keskustelun tulee olla avointa. Alan asiantuntijoina myös etujärjestöille tulee suoda puheenvuoro.

Kouvolan Kieltenopiskelijat ry:n hallitus