Hyvä yhteiskunta tukee sitoutumista ja perheen perustamista. Jos perustat perheen ja sitoudut, niin yhteiskunnan tulisi taata, ettet joudu kärsimään köyhyydestä. Opiskelijat ovat jääneet selkeästi jälkeen tulokehityksestä, perheelliset opiskelijat vielä muita enemmän. He ovat perheiden köyhälistö, todellinen väliinputoajaryhmä.
    Opintotuessa tulisi olla lapsikorotus huollettavana olevien alaikäisten lasten lukumäärän mukaan, koska vastaava korotus on työttömyysetuuksissa ja eläkkeissä. Opintorahan lapsikorotukset poistuivat opintorahauudistuksen yhteydessä vuonna 1994. Ruotsissa lapsikorotusta saa noin 50 euroa jokaisesta alaikäisestä lapsesta.
    Opiskelijaperheitä haittaavat myös tulorajat. Opintotuen tulorajojen tarkoitus on tasata tuen tarvetta. Mikäli tuloja on enemmän, ei tarvetta tukeen pitäisi olla. Perheellisillä opiskelijoilla työtulojen hankkiminen on perheen toimeentulon ylläpitämiseksi usein välttämätöntä. Tulorajoja tulisi nostaa.
    Mikäli jäät mammalomalle, niin tulojasi rokotetaan varsin kovasti. Opintorahaahan ei huomioida tulona laskettaessa vanhempainpäivärahaa. Jäädessään peruspäivärahalta (23,50 euroa per päivä) äitiyslomalle, saa äitiyspäivärahaa 505 euroa kuukaudessa. Opiskelija jolla ei ole työtuloja, on oikeutettu vain minimiäitiyspäivärahaan eli 380 euroon kuukaudessa. Opintoraha tulisikin huomioida tulona laskettaessa vanhempainpäivärahaa.
    Opiskelijoiden kannustaminen lastenhankintaan on kannattavaa. Neljänkympin korvilla hankitut lapset katkaisevat työuran usein pahimmikseen. Jos lapset hankittaisiin jo opiskeluaikana, ei työnantajan tarvitsisi nurista naisten mammalomista ja miesten isyyslomista, vaikka itse asia ei paljoa työnantajalle kuulukaan. Perheen ja opiskelun yhteensovittamiseksi nykyinen hallitus on tehnyt varsin vähän. On aika ryhtyä toimenpiteisiin.

Asmo Maanselkä
Kristillisdemokraattisten Nuorten puheenjohtaja