Yhdistyneitä kansakuntia on viime vuosina kritisoitu rankasti. Toimettomuutta Ruandan kansanmurhassa ja epäonnistumista Srebrenicassa on pidetty häpeätahrana. Kun USA lähti ilman YK-mandaattia sotimaan Irakiin, maailmanjärjestön koettiin jopa menettäneen merkityksensä. Myös turvallisuusneuvoston epädemokraattisuutta on ruodittu.
    YK:n mallin mukaan kansainvälisistä suhteista keskustelevan FinMUN-järjestön projektivastaava Emily Tullberg, mitä hyvää maailmanjärjestö saa aikaan?

“Tony Blairin sanoin jos YK:ta ei olisi olemassa, se pitäisi keksiä. Maailmassa, jossa keskinäisriippuvuus lisääntyy koko ajan, on pakko olla järjestö, joka ei sulje mitään valtiota pois.
    Kansainvälisen lain perustan muodostavat sopimukset on solmittu pitkälti YK:n piirissä. Tykkään olla optimisti ja ajatella että näillä sopimuksilla on merkitystä . Normien rikkojiin kohdistuu todellisia poliittisia paineita.
    YK on tavallaan skitsofreeninen järjestö, koska se on samalla itsekkäiden valtioiden valtapoliittinen pelikenttä ja toisaalta kaikkea maanpäällistä hyvää edistävä filantrooppinen ihanuus. Kriisit johtuvat eturistiriidoista ja haluttomuudesta panostaa YK:n toimintaan. Esimerkiksi YK:n rauhanturvatyöhön osoitetut rahat ovat hävyttömän pieniä verrattuna jäsenvaltioiden maanpuolustusmenoihin.
    En tiedä onko liian banaalia huomauttaa, että radikaalit epäonnistumiset ovat paljon raflaavampia kuin hitaat menestykset. YK:n jatkuva tiedotustyö, esimerkiksi raportit lapsisotilaiden tilanteesta muokkaavat poliittisia agendoja.
    Hienoa mielestäni on, että kehitysyhteistyöpuoli saa suuren roolin. Korkean tason poliittisten sopimusten jälkeen alajärjestöt toteuttavat työtä paikan päällä kansalaisjärjestöjen kanssa.
    Kaverini osallistui United Nations Volunteer – ohjelman kautta Jaipurissa Intiassa projektiin, jossa YK:n ja paikallisten järjestöjen työntekijöiden kanssa opetettiin naisille tietotekniikan käyttöä. Naiset kertoivat tietoteknisen osaamisen lisäävän työmahdollisuuksia ja tasa-arvoa, koska he saivat tietää internetin välityksellä maailman tapahtumista.”

Kati Pietarinen

YK:n päivää vietetään 24. lokakuuta