Opintotukea tulee uudistaa

T:Teksti:

Hallitus ja opintotukiministeri Tanja Saarela saivat budjettikeskustelun yhteydessä aikaan ikävän opintotukifarssin. Hyvä aikomus nostaa opiskelijoiden vapaan tulon rajoja kaatui ministeri Saarelan huonoon valmisteluun ja demareiden haluun näpäyttää Saarelaa. Riidan maksumiehiksi ovat joutuneet opiskelijat.
    Kokoomus on ehdottanut jo aiemmin yliopisto- opiskelijoiden opintotukijärjestelmän uudistusta. Opintotuen tulee kannustaa valmistumaan, lyhentää opiskeluaikoja ja taata mahdollisuudet täysipäiväiseen opiskeluun. Opintojen alkuvaihetta on tuettava nykyistä selkeästi korkeammalla opintorahan määrällä, joka kokoomuksen mielestä olisi noin 90 euroa nykyistä korkeampi. Loppuvaiheessa opintotuki voisi olla lainapainotteisempi ja opintoraha puolestaan hieman alhaisempi.
    Kokoomus esitteli viime viikolla kesäkokouksessaan uudistetun opintotukimallinsa. Siinä ehdotettiin yliopisto-opiskelijoiden opintotukijärjestelmää muutettavan siten, että opintojen 30 ensimmäistä kuukautta opintotuki olisi opintorahapainotteinen, toisin sanoen opintorahaa opiskelija saisi nykyisen 259 euron sijaan 350 euroa ja lainaa hän voisi nostaa 300 euron sijasta 200 euroa kuukaudessa. Asumislisä pysyisi koko opiskelujen ajan ennallaan 201 eurossa.
    Opintojensa loppuvaiheessa, 25 viimeisenä tukikuukautena, opiskelija saisi 230 euron suuruista opintorahaa. Lainan osuus olisi tuolloin 320 euroa kuukaudessa. Järjestelmämuutoksella voitaisiin taata täysipäiväinen opiskelu opintojen tärkeässä alkuvaiheessa. Opintojen loppuvaiheessa järjestelmä puolestaan kannustaisi opiskelijaa saattamaan opintonsa loppuun. Opintorahan, asumislisän ja opintolainan yhteenlaskettu taso pysyisi kuitenkin koko opiskelujen ajan samalla tasolla.
    Hallituksen esitys ensi vuoden budjetiksi oli kaikkiaan opiskelijan kannalta tyly. Jälkikäteen luvattu ateriatuen korotus ei paranna opiskelijoiden taloudellista asemaa. 0,20 euron korotus tukeen hukkuu saman verran nouseviin ateriahintoihin.

K aarina Dromberg,
Eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja

Johanna Jokela,
Oikean edustajistoryhmän puheenjohtaja