Mielestäni yliopiston tulisi vastata nykyistä paremmin työelämän vaatimuksiin. Nykypäivän yliopisto ei kouluta ainoastaan tutkijoita, vaan osaajia monille eri aloille. Tätä ei kuitenkaan oteta huomioon opinto- ohjelmassa. Opinnot perustuvat suurelta osin kirjatenteille, yhteistyötä muiden opiskelijoiden kanssa on hyvin vähän. Yhteistyökyky, itsensä ilmaiseminen selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti sekä joustavuus ovat kuitenkin tärkeitä ominaisuuksia työelämässä.
    Järjestelmää voitaisiin parantaa kahdella tavalla: parantamalla opiskelijoiden valmiuksia vastata työelämän haasteisiin sekä jakamalla pääaineen opinnot kahteen eri linjaan, tutkijalinjaan ja yliopiston ulkopuolelle suuntautuville tarkoitettuun linjaan.
    Työelämävalmiuksia voitaisiin parantaa muun muassa tarjoamalla opiskelijoille kursseja esiintymistaidoista, nykyistä enemmän ryhmätöitä, valmennusta työnhakuun ja muita käytännön taitoja, joita ilman lähestulkoon yksinomaan kirjatentein opintonsa selvittänyt opiskelija on tyhjän päällä hakiessaan ensi kertaa “oikeita töitä”.
    Jakamalla opinnot tutkijalinjaan ja yliopiston ulkopuolelle suuntautuvien linjaan opiskelijoille voitaisiin paremmin räätälöidä hänen omia tavoitteitaan tulevaisuudessa parhaiten palveleva tutkinto. Linjojen opinnot olisivat suurelta osin samat, tutkijalinjan opiskelijoilla painottuisivat kuitenkin muita vahvemmin tutkijan työssä vaadittavat taidot. Linjan pakollisiin opintoihin voisi sisältyä esimerkiksi tutkijan työhön ja siinä vaadittaviin ominaisuuksiin perehdyttävä seminaari sekä tarkempaa opastusta tutkimusmetodeihin. Yliopiston ulkopuolelle suuntautuville tarjottaisiin enemmän tietoa mahdollisista työpaikoista, ohjausta työelämän kannalta järkevän sivuaineen valintaan ja niin edelleen.
    Yliopisto voisi vastata paremmin työmarkkinoiden odotuksia. Tämä ei tarkoita, että yliopistoista tulisi tehdä ammattikorkeakouluja. Myös korkealaatuisen tutkimuksen tuottamista palvelisivat opiskelijoiden nykyistä paremmat vuorovaikutus- ja esiintymistaidot.

Julia Jansson
opiskelija
Helsinki