Emme kehottaneet lahjomaan

T:Teksti:

Artikkelissaan “Anteeksi, mutta en kuulu delegaatioon” Ylioppilaslehti (6/06) väittää, että Suomalais-Venäläinen kauppakamari on syyllistynyt rikokseen yllytykseen. Niin Venäjällä kuin Suomessa lahjonta on rikos ja siihen yllytys on rikos.
    Artikkelissa sanotaan mm: “15 vuotta keskusteluoppaan ilmestymisen jälkeen syntyi kohu opaskirjasta, jossa suomalaisia bisnesmiehiä kehotetaan lahjomaan venäläisiä liikekumppaneitaan. — Valtionsyyttäjä tutki tapauksen, ja Suomalais-Venäläisen kauppakamarin kustantama kirja vedettiin pois markkinoilta.”
    Tak ili kak – venäläistä tapakultuuria suomalaisille -kirja joutui julkisuuden valokeilaan, koska siitä poimittiin yksittäisiä yhteydestään irrotettuja lahjontaa koskevia lauseita. Kirjaa kritisoivat voimakkaimmin henkilöt, jotka olivat lukeneet siitä vain Helsingin Sanomien julkaisemat yksittäiset lauseet. Näistä lähtökohdista kirja joutui onneksi valtionsyyttäjän tutkintaan.
    Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalskeen päätöksessä todetaan, että Suomalais-Venäläisen kauppakamarin julkaisema idänkaupan opaskirja ei kehota tai houkuttele lahjontaan.
    “Teoksessa on kuvattu Venäjän kulttuuria ja venäläisiä tapoja. Teoksen viidennessä luvussa on käsitelty byrokratiaa ja verkostoja sekä kuudennessa luvussa lahjuksia. Teoksessa on pyritty antamaan totuudenmukainen ja asiallinen kuva sen käsittelemistä aiheista. Esimerkiksi lahjuksia koskevassa luvussa esitetty teksti perustuu lahjontaa koskevien tutkimusten tuloksiin ja venäläisiä tapoja tuntevien henkilöiden haastatteluihin. Venäläiseen kulttuuriin sisältyvää lahjontaa käsitellään epäkohtana ja siihen suhtaudutaan pikemminkin kriittisesti kuin hyväksyvästi saati kannustavasti.”
    Kirja vedettiin helmikuussa 2005 tilapäisesti pois markkinoilta, koska siihen kohdistuneen negatiivisen ja vääristyneen julkisuuden sekä Suomessa että ulkomailla katsottiin vahingoittavan koko Suomalais- Venäläisen kauppakamarin imagoa ja vaikeuttavan sen toimintaa. Kirjaa voi tällä hetkellä ostaa vapaasti muun muassa Suomalais-Venäläisen kauppakamarin Helsingin toimistosta www.finruscc.fi tai Suomen suurimmista kirjakaupoista.

Maisa Moijanen
Tutkimus- ja tiedotuspäällikkö
Suomalais-Venäläinen kauppakamari
Yksi Tak ili kak -kirjan kirjoittajista