Esa Mäkinen katsoo pääkirjoituksessaan sekä HYY:n tilaohjelmapäätöstä uutisoidessaan (Ylioppilaslehti 6/2006), että HYY on päättänyt rakentaa Domus Academican maanalaisiin tiloihin parkkipaikkoja bändikämppien sijaan. Mäkisen kuvaamaa vastakkainasettelua parkkipaikkojen ja bänditilojen välillä ei ole olemassa.
    Domus Academican ja niin kutsutut Kolmannen ylioppilastalon rakennus- ja remontointihankkeen toteuttaminen edellytti kaavamuutosta, joka vahvistui vuoden 2005 lopulla. Uudessa kaavassa määritellään, että HYY:n omistamaan kiinteistöön liittyviä parkkipaikkoja täytyy sijoittaa aikaisempaa enemmän maanalaisiin tiloihin. Kaavan uudet vaatimukset heijastavat kaupungin pyrkimystä kehittää aluetta tulevina vuosina keskustamaisempaan ja jalankulkijoita palvelevaan suuntaan. Tärkeä osa alueen kehittämistä on viihtyisien jalankulkualueiden lisääminen ja parkkipaikkojen siirtäminen pois katutasosta.
    Domus Academican tontilla on tällä hetkellä 86 parkkipaikkaa, joista 52 maan tasossa ja 34 maanalaisissa tiloissa. Uusittu kaava velvoittaa sijoittamaan paikkoja maan alle vähintään 40 kappaletta entisen 30 sijaan. Alustavissa luonnoksissa maan tasoon oli sijoitettu 20 ja maan alle 67 autopaikkaa. Domus Academican ja uudisrakennuksen yhteenlaskettu velvoitepaikkamäärä on nykyisien suunnitelmien toteutuessa 76, joten luonnoksissa on 11 paikan verran pelivaraa. Parkkipaikkojen sijoittaminen maan alle oli luonnosvaiheessa järkevää, sillä maanalaiselle tilalle ei ollut näköpiirissä HYY:n omaa tai vuokralaiskäyttöä.
    Edustajiston hyväksymä tilaohjelma sisältää kuitenkin aiempia suunnitelmia enemmän HYY:n omaan käyttöön tulevaa järjestö- ja toimintatilaa. Muuttuneessa tilanteessa maanalaisista tiloista suurempi osa varataan HYY:n omaan käyttöön, jolloin parkkipaikkojen kokonaismäärä vähenee hyvin lähelle kaavan minimäärää.
    Ylioppilaskunnalla on aina etuoikeus varata omistamiaan tiloja omaan käyttöönsä. Mikäli HYY olisi päättänyt rakennuttaa bänditiloja huomattavasti päätettyä enemmän, hanketta olisi laajennettu niin, että tilat olisi saatu toteutettua. Missään vaiheessa suunnittelussa maanalaisia parkkitiloja ja HYY:n toimintatiloja ei ole pidetty toisilleen vastakkaisina asioina. HYY:n päämäärä on koko hankkeen ajan ollut rakentaa Leppäsuon kiinteistöstä asukkaiden ja muiden tilojen käyttäjien kannalta viihtyisä ja toimiva opiskelijatoiminnan keskus.

Mikko Kotola
kiinteistöjohtokunnan puheenjohtaja
Helsingin yliopiston ylioppilaskunta