Vain muutaman neliön tähden

T:Teksti:

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnassa valtaa pitävät ainejärjestöt ja osakunnat ottivat roimasti yhteen maaliskuun puolivälissä edustajiston kokouksessa. Lopputulos: maaliton tasapeli.
    Päällisin puolin kiistan aiheena oli se, minkälaiset tilat ylioppilaskunnan pitäisi antaa nykyisin Liisankadulla majaileville kolmelle osakunnalle. Liisankadun osakunnat eivät tällä hetkellä naapurien valitusten takia pysty juurikaan käyttämään tilojaan.
    Hallituksen alkuperäisessä esityksessä oli kaksi vaihtoehtoa. Joko Liisankadun osakunnat saisivat 230 neliötä Kolmannelta ylioppilastalolta tai saman verran Uudelta ylioppilastalolta.
    Ylioppilaskunnan hallitus oli vaatinut, että edustajisto ei saisi muuttaa päätöksen tekstiä, vaan sen pitäisi valita näiden kahden vaihtoehdon väliltä. Osakuntia edustava hallituksen puheenjohtaja Maija Jäppinen oli uhannut erota, jos edustajisto muuttaa hallituksen esitystä.
    Tilanne kuumeni edustajiston kokouksen alla, kun monet ryhmät halusivat tehdä muutoksia hallituksen esityksiin. Yksi ehdotus oli esimerkiksi se, että Liisankadun osakunnille annettaisiin sata neliötä hallituksen esittämää vähemmän.
    Lopulta edustajisto päätyi kompromissiin. Sitvasin Otto Bruunin esityksen mukaisesti Liisankadun osakunnat saavat 210 neliötä Kolmannelta ylioppilastalolta 230 neliön sijaan. Ainejärjestöt saavat 20 neliötä enemmän kuin mitä niille oli alun perin kaavailtu.
    Kaikki ryhmät tuntuivat olevan tyytymättömiä ratkaisuun, mutta suostuivat siihen. Ylioppilaskunnan hallituskaan ei eroa.


HYY:n hallituksen puheenjohtaja Maija Jäppinen ja kiinteistöjohtokunnan puheenjohtaja Mikko Kotola jännittävät tilaohjelman äänestystä.

Neliöt olivat kuitenkin vain pintakuohua. Kiistan taustalla on se, että ainejärjestöt ovat tyytymättömiä ylioppilaskunnan tilajakoon. Ne kokevat, että osakunnat saavat liian suuria tiloja jäsenmääräänsä ja toimintaansa nähden.
    “Ainejärjestötoiminta on kasvanut osakuntatoimintaa laajemmaksi”, sanoi ainejärjestöjen edustaja Essi Lind kokouksessa.
    Hänen mukaansa osakunnilla ei ole kuin historiaan ja perinteisiin vetoavia syitä tilantarpeelleen. Kuorot, flyygelit ja huonekalut ovat ainoat argumentit, joilla osakunnat perustelevat tilatarpeitaan, Lind murjaisi.
    “Osakuntia ei pidä suosia muiden järjestöjen kustannuksella”, jatkoi ainejärjestöjä edustava Reima Launonen .
    Osakuntien Leena Pihlajamäki vastasi syyttämällä esimerkiksi oikeustieteen opiskelijoiden ainejärjestö Pykälää ahneudesta. Hänen mukaansa Pykälä on rikas järjestö, mutta nostaa silti ylioppilaskunnan tukia. Muitakin ongelmia löytyi.
    “Ainejärjestöt huijaavat jäsenmäärissään. Ainejärjestöt ilmoittavat sääntöjen vastaisesti jäsenikseen kaikki perustutkinto-opiskelijat.”
    Osakunnat vetoavat tilantarpeessaan siihen, että niillä on paljon toimintaa ja toiminnan perusidea on se, että on oma tila. Osakunnat painottavat myös olevansa avoimia kaikille opiskelualasta riippumatta.

Ylioppilaskunnan hallitusta kritisoitiin kokouksessa harvinaisen kovin sanoin. Oikeustieteilijöitä ja eri alojen lääkisläisiä edustavan Helpin Emilia Kaikkonen sanoi olevansa kyllästynyt “jatkuvaan uhkailuun” ja “kiristämiseen”.
    “Uhkaako hallituksen puheenjohtaja erota joka kerta tiukan paikan tullen?” hän kysyi.
    Samaa jatkoi ainejärjestöjen Hannu- Matias Nurmi . Hänen mukaansa hallitukselta on “epäoikeudenmukaista käyttää aseena valtaasemaa ja uhkailua.”
    Ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Maija Jäppinen perustelee toimintaansa sillä, että tilajaosta oli sovittu aikaisemmin ylioppilaskunnan hallitusneuvotteluiden yhteydessä.
    “Minä en koe, että se on kiristystä, jos sanotaan, että hallitus kaatuu, ellei sovituista asioista pidetä kiinni.”
    Tilaongelma on niin polttava, että sen ratkaiseminen on Jäppisen mukaan osakunnille kynnyskysymys.
    Jäppinen on tyytyväinen edustajiston tekemään ratkaisuun.
    “Kovasanaisen keskustelun huomioiden on ihme, että päätös on niin hyvä ja fiksu. Lopultakin ero hallituksen esitykseen on todella pieni.”

Näin edustajisto päätti:
Parkkipaikkoja bändikämppien sijaan

* Liisankadun osakunnat siirretään Kolmanteen ylioppilastaloon 210 neliön tiloihin
* Kolmannelle rakennetaan 180 ja 150 neliön yhteiset tilat eri järjestöille
* Kolmannelle rakennetaan kaksi 40 neliön järjestöhuonetta
* Kolmannen kellariin rakennetaan parkkipaikkoja ehdotettujen bändikämppien sijaan
* Uuden ylioppilastalon B-portaan neljänteen kerrokseen rakennetaan yhteisiä tiloja pienille järjestöille

Esa Mäkinen
Ylioppilaslehti on Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan omistama yritys.