Opettajaopiskelijoiden mielenilmaus houkutteli helmikuun 27. päivänä Silta vuorenpenkereen käytäville joukon sivuaine opetuksen karsimisuhasta huolestuneita. Ohjelmassa oli muun muassa työpajoja ja performansseja.
    Kasvatustieteilijöiden ja opettajaopiskelijoiden ainejärjestön Peducan ja kasvatuspsykologien ainejärjestön Phenomenan tempauksella puolustettiin suunnitelmia vähentää esimerkiksi puhe- ja ilmaisukasvatuksen sivuaineopetus neljännekseen nykyisestä. Muun muassa kuvataiteen, liikunnan, musiikin, maantiedon ja biolo gian sivuaineopetusta oltiin samalla vähentämässä puolella.
    Nyt huolestuneet opiskelijat näyttävät päässeen pälkähästä, ainakin toistaiseksi.
    Luokanopettajiksi opiskelevien ja lastentarhanopettajien sivuaineopetuksesta päättävä soveltavan kasvatustieteen laitoksen johtoryhmä jätti nimittäin lopulta päättämättä opintomääristä 2.3. pidetyssä kokouksessaan. Keskustelu opetusmääristä palaa kokouspöytään maaliskuun lopulla kun laitosjohtoryhmä kokoontuu seuraavan kerran.


Siltavuorenpenkereen mielenilmauksessa nähtiin esimerkiksi performanssi “Ei saa häiritä leikkaavaa virkamiestä” ja pelattiin tieteen ja taiteen välinen jalkapallo-ottelu.

Oliko mielenilmauksella osuutta päätökseen, soveltavan kasvatustieteen laitoksen johtaja Matti Meri?
    “Ei. Tässä on monta muuta asiaa, jotka vaikuttivat. Se, että opiskelijat saivat tällaisen tempauksen aikaiseksi, on tosin hyvänä tukena päätökselle”, Meri sanoo.
    Meren mukaan päätös ainekohtaisista opetusmääristä lyödään lukkoon vasta, kun kaikki aineryhmät ovat saaneet toimitettua johtoryhmälle ensi lukuvuoden opetussuunnitelmansa. Myös opetushenkilö kunnan yt-kokouksesta kantautuneet viestit tukivat sivuaineiden karsimispäätöksen hyllyttämistä.
    Yksi syy opetusmäärien uudelleentarkasteluun löytyy tuoreesta Helsingin yliopiston tutkimuksen arviointiraportista.
    “Olemme hirveän masentuneita saamastamme tuloksesta. Meidän pitäisi pystyä nostamaan tutkimukseen varattua työaikaa”, Meri sanoo.
    “Opetuksen suunnittelu lähtee siitä, että meidän laitoksen opettajilla on erityisen paljon opetusta ja toisaalta kohtalaisen niukasti aikaa tutkimukseen.”

Laitosjohtoryhmässä opiskelijajäsenenä istuva Jori Pitkänen uskoo, että opiskelijoiden ulosmarssilla oli vaikutusta siihen, että sivuaineopetuksen karsiminen otettiin uudelleen käsittelyyn.
    “Ulosmarssin jälkeen opiskelijajäsenet painottivat vielä laitosjohtoryhmän kokouksessa sivuaineasian tärkeyttä. Yritämme jatkossakin ajaa sitä, ettei sivuaineiden opetusta karsittaisi”, Pitkänen sanoo.
    Opetusmääriin heijastuu jo etukäteen myös opetusministeriölle tehtyjen rahahakemuksien kohtalo.
    “Laitos saa käsittääkseni vasta joulukuussa päätökset rahoituksesta, jonka varassa monet sivuaineet joutuvat pelaamaan. Ensi vuoden opetusta pitää kuitenkin suunnitella jo nyt, ettei jäädä seisomaan tyhjän päälle.”

Matti Rämö
Kuva Petri Summanen