Ylioppilaskunta on opiskelijan asialla

T:Teksti:

Edustajiston jäsen Johannes Toepfer kritisoi HYY:n hallituksen ohjelmassaan tekemiä linjauksia ja syyttää ylioppilaskuntaa riviopiskelijoiden asioiden unohtamisesta (Ylioppilaslehti 4/06).
    On totta, että edustajiston kokouksessa hallitusohjelman esittelyn jälkeinen keskustelu pyöri harmillisen paljon yhden teeman ympärillä. Olisin mielelläni keskustellut edustajiston kanssa enemmän lähes 8-sivuisen hallitusohjelman muistakin kohdista kuin kahdesta samaa sukupuolta olevien parien oikeuksiin liittyvästä virkkeestä. Lämmin kiitos niille edaattoreille, jotka esittivät hyviä kysymyksiä muun muassa opintotuen kehittämisestä.
    Opiskelijoiden edunvalvontaan liittyvät kysymykset ovat monipuolisesti ja perusteellisesti esillä hallitusohjelmassa.
    Tänä keväänä hyvin ajankohtaisia edunvalvonnallisia teemoja ovat mm. ulkomaalaisille tutkinto-opiskelijoille kaavailtujen lukukausimaksujen vastustaminen ja vaikuttamistyö opintorahan tasokorotuksen puolesta. Jäsentensä etu- ja palvelujärjestönä toimiminen on ylioppilaskunnan perustehtävä. Hallitusohjelman johdannossa ylioppilaskunnan toiminnan kärkitavoitteeksi nostetaan opiskelijan kokonaisvaltainen hyvinvointi.
    Opiskelijat ovat kuitenkin osa yhteiskuntaa. HYY:n hallitus uskoo, että harkittu yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuminen silloinkin, kun aihe ei liity tiukasti opiskelijuuteen, tukee myös ylioppilaskunnan tekemää edunvalvontatyötä. Ylioppilasliike, joka on kiinnostunut muustakin kuin kapeakatseisesta opiskelijan etujen ajamisesta, on uskottava ylioppilasliike. HYY on käytännössä koko 138-vuotisen historiansa ajan ollut myös yhteiskunnallinen keskustelija. Sitä se on tänäkin vuonna.

Maija Jäppinen
HYY:n hallituksen puheenjohtaja