Vääriä väitteitä SOOL:ista

T:Teksti:

Opetusministeriön nuorisoavustustoimikunnan puheenjohtaja Vertti Kiukas kertoi Ylioppilaslehdessä (5/06), miksi uusi nuorisolaki sulkee järjestöjä valtionapujen ulkopuolelle. Suomen opettajaksi opiskelevien liiton SOOL ry:n osalta haluamme oikaista muutamia väitteitä.
    Nuorisolaissa todetaan, että yleisavustusta ei myönnetä valtakunnalliselle nuorisojärjestölle, jonka tehtävänä on edistää yhden koulutus-, opinto- tai vastaavan alan opiskelua. Pääasiallisesti ammatillista järjestäytymistä edistävälle nuorisojärjestölle ei myöskään myönnetä avustusta.
    Kiukas kommentoi päätöstä: ?Katsoimme, että ammattijärjestöillä on varaa huolehtia nuorisotoiminnastaan. Jäsenmaksujen verovähennyskelpoisuus on jo niille iso etu.? SOOL ei ole minkään ammattijärjestön opiskelijayhdistys, vaan itsenäinen valtakunnallinen yhdistys, joka toki tekee läheistä yhteistyötä Opetusalan ammatti?järjestön kanssa. Tämä lienee ymmärrettävää, kun kyseessä ovat ainoat varteenotettavat valtakunnalliset ja kaikkia opetusaloja edustavat opetusalan järjestöt. SOOL:n toiminnan kulmakivenä ei ole ammatillisen järjestäytymisen edistäminen. SOOL:n jäsenmaksut eivät myöskään ole ammattijärjestöjen jäsenmaksujen tapaan verovähennyskelpoisia.
    Opetusministeriön kantana on koko pitkän valtionapukeskustelun ajan ollut se, että SOOL:n sulkeminen valtionapukelpoisuuden ulkopuolelle perustuu siihen, että SOOL edustaa yhden alan opiskelijoita. Tästäkin SOOL:ssa ollaan voimakkaasti eri mieltä. Kiukkaan näkemykseen SOOL:n ammattijärjestökytköksestä ei kuitenkaan siis yhdytä edes ministeriössä.
    Nuorisolakia hyväksyttäessä eduskunnassa käytiin paikoin kiihkeääkin keskustelua valtionapukelpoisuuksista. Lopputuloksena oli yllä mainittujen järjestöjen valtionapukelpoisuuden lopettaminen valta?kunnallisina nuorisojärjestöinä, mutta samalla syntyi poliittinen konsensus siitä, että järjestöjen avustus tullaan varmistamaan lain toiselta momentilta.
    Jo viime syksynä jouduimme usein oikaisemaan Kiukkaan näkemyksiä SOOL:sta ja tähdentämään, että asiaan liittyvän keskustelun tulee perustua pitäviin ja todenmukaisiin argumentteihin. Kaikkien muiden keskusteluun osallistuneiden kohdalla näin tapahtui. Toivomme, että Kiukas entisenä SOOL:n jäsenenä luopuu yhden miehen sodastaan SOOL:a vastaan. SOOL:n valtionapukelpoisuus toki valtakunnallisena nuorisojärjestönä loppuu uuden lain myötä, mutta aivan eri syistä, mitä Kiukas esittää.

Lauri Sainio
puheenjohtaja
Jenni Tanner
pääsihteeri
Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry