Leikitään turvallisuusneuvostoa!

T:Teksti:

Georgian ja sen separatistisen maakunnan Abhasian välillä on syttynyt räjähdysherkkä konflikti, joka uhkaa myös suurvaltojen öljyintressejä. YK:n turvallisuusneuvosto kokoontuu kolmen päivän ajaksi ratkomaan vaikeaa etnistä ja historiallista kiistaa.
    Kun tunteet kuumenevat ja tilanne muuttuu entistä kiperämmäksi, myös Kofi Annan karauttaa paikalle Vanhalle ylioppilastalolle.
    Hetkinen… Vanhalle?
    Kyllä. Helmikuun 19.-26. päivä järjestetään Helsingissä opiskelijakonferenssi, jossa simuloidaan kolmen päivän ajan YK:n turvallisuusneuvoston kokousta. Suomalaisten opiskelijoiden lisäksi konferenssiin saapuu osallistujia yli 20:stä eri maasta.
    Osallistujat on jaettu kolmen hengen delegaatioihin, jotka perehtyvät etukäteen edustamansa maan kantaan muun muassa vierailemalla sen suurlähetystössä. Sääntönä on, ettei kukaan edusta omaa maataan.

Simulaatio pyrkii noudattamaan mahdollisimman pitkälti oikeita turvallisuusneuvoston sääntöjä. Osallistujat puolustavat omaa kantaansa ja pyrkivät reagoimaan nopeasti muiden argumentteihin. Avustajat kuljettavat viestejä delegaatiolta toiselle. Tarpeen tullessa äänestetään ja vetoa voivat käyttää ne maat, joilla siihen on oikeus. Lopuksi laaditaan päätöslauselma.

Eeva Taimisto konferenssin järjestävästä Finnish Model United Nations -järjestöstä sanoo, että simulaatiossa illuusiot YK:n toiminnasta karisevat.
    ”Toisten kuva YK:sta muuttuu entistä byrokraattisemmaksi, toiset alkavat nähdä sen toiminnassa uusia mahdollisuuksia.”
    Ennen kaikkea simulaatioon osallistuminen opettaa Taimiston mukaan julkista puhumista, diplomaattista kieltä sekä argumentaatiota.
    ”Suomen yliopistoissa opiskelijat joutuvat puhumaan hirveän vähän julkisesti verrattuna moneen muuhun maahan”, Taimisto huomauttaa.
    Taimisto on osallistunut itse vastaavanlaiseen simulaatioon aiemmin Norjassa. Tällöin ratkottiin Palestiinaan liittyvää konfliktia. Häntä hämmästyttivät aluksi se intohimo ja vakavuus, jolla osallistujat paneutuivat kantoihinsa, sekä keskustelun nopeus ja argumentoinnin vaikeus. Kun Taimisto alkoi päästä paremmin mukaan ja sai oman kantansa läpi, se tuntui hyvältä. Myös päätöslauselman taso teki Taimistoon vaikutuksen.
    Konferenssi on ensimmäinen Suomessa järjestettävä kansainvälinen korkeakoulutasoinen YKsimulaatio. Muualla maailmassa vastaavat tapahtumat ovat hyvin suosittuja opiskelijoiden keskuudessa ja joissain yliopistoissa ne ovat osa opinto-ohjelmaa.
    HYY:n alaisen Finmunin perustajista monilla on pitkä kokemus simulaatioista ulkomailla. Vuonna 2004 perustetun yhdistyksen tavoitteena on nyt käynnistää simulaatiotoimintaa Suomen korkeakouluissa.

Maria Mustranta
www.finmun.org