Lapsiporno ei kuulu sananvapauteen

T:Teksti:

Ylioppilaslehden 1/2006 pääkirjoituksessa Esa Mäkinen moittii valtiovallan askeleita turvallisemman internetin edistämisessä. Mäkisen mielestä “valtiovallan haaveet netin ennakkosensuurista ovat huolestuttavia”. Kirjoituksessa syytetään minua ja liikenne- ja viestintäministeriötä huipputason tietämättömyydestä niin esittämiemme ehdotuksien kuin teknisen ymmärryksemme suhteen.
    Mäkinen puolustaa jokaisen oikeutta lausua mielipiteensä julkisella paikalla, tässä tapauksessa siis internetissä. Kirjoituksessa tunnutaan olevan sitä mieltä, että pahuuden ollessa olennainen osa ihmisyyttä on sitä vastaan taisteleminen täysin turhaa. Hän myös pelkää ministeriöni aja­mien estotoimenpiteiden sensu­roivan täysin kunniallisiakin sivustoja.
    On täysin selvää, että Suomessa jokaisella on perustuslaillinen oikeus sananvapauteen, eikä tätä oikeutta tule perusteettomasti rajoittaa. Lapsiporno on kuitenkin rikollista materiaalia, jota säännellään muita rikoksia ankarammin. Ei vain lapsipornon levittäminen, vaan myös hallussapito on kriminalisoitu. Sen levittäminen internetissä ei ole siten mitenkään sananvapaudella ja demokratialla puolustettavissa. Parisuhdelain, naispappeuden ja lapsipornon yhteen nivominen vapaamielisyyden nimissä on mielestäni mautonta.
    Liikenne- ja viestintäministeriö teetti loppuvuodesta 2005 kaksi hallinnonalojen ulkopuolista selvitystä, jotka selvensivät internetissä levitettävän lapsipornomateriaalin tilannetta niin teknisten keinojen kuin oikeudellisten kysymysten kannalta. Suosittelen Mäkistä tutustumaan näihin selvityksiin. Tutustua voisi myös kaikissa muissa Pohjoismaissa ja Britanniassa sujuvasti toimiviin järjestelmiin, joilla estetään kymmeniä tuhansia yrityksiä laittomille sivuille päivittäin.
    Liikenne- ja viestintäministeriö on alusta lähtien pitänyt siitä kiinni, että estotoimenpiteet koskisivat vain ja ainoastaan lapsipornoaineistoa. Toisin kuin Mäkinen antaa ymmärtää, emme missään vaiheessa ole kuvitelleet, että näillä estotoimenpiteillä kitkettäisin sairas lasten seksuaalinen riisto maailmasta tai edes Suomesta kokonaan.
    Harvoilla julkisen vallan toimilla rikollisuutta estetään, mutta sen vaikutuksia voidaan rajoittaa niin kuin nytkin. On moraalinen velvollisuutemme puuttua tähän ongelmaan ja tekniset estotoimet ovat tarpeellinen lisäkeino muiden, jo käytössä olevien toimien lisäksi. Näin vakavan rikoksen ollessa kyseessä vastuuta tulee sälyttää myös Mäkisen puolustamalle viestinviejälle. Tämä on linja muissakin sivistysmaissa.

Susanna Huovinen
Liikenne- ja viestintäministeri