Ylioppilaskunta leikkaa järjestötukia

T:Teksti:

Ylioppilaskunnan tuki ainejärjestöille on tulilinjalla ensi vuoden budjetissa. Ylioppilaskunnan hallitus esittää, että ensi vuoden talousarviossa järjestötoiminnalta leikataan 85 000 euroa eli tuki pienenee noin kuusi prosenttia.

    Marraskuussa valittu edustajisto päättää budjetista kokouksessaan joulukuun puolivälissä.

    Järjestötuet ovat yksi HYY:n suurimmista menoeristä. Ne nielaisevat vuodessa noin 40 prosenttia ylioppilaskunnan reilun kolmen miljoonan vuosibudjetista.

    Järjestötukien ohella hallitus esittää leikkauksia kulttuuritapahtumien järjestämisestä aiheutuviin kuluihin. Kaikkiaan budjettiin esitetään viiden prosentin säästöjä viime vuoteen verrattuna. Säästöjä perustellaan HYY:n omistamien kiinteistöjen kunnostamisesta koituvilla kuluilla.

    Säästöjen ohella budjettiin on tulossa myös uusia menoeriä. Sellainen on esimerkiksi Ylioppilaslehden 100-vuotishistoriikin kirjoittaminen.

Ylioppilaslehden lokakuisen edustajistovaalitentin vastauksissa Opiskelijoiden liikuntaliiton jäsenmaksut olivat suosituin säätökohde. Järjestöavustusten karsimistarpeen nostivat esille vain yhden edustajistopaikan vaaleissa saaneet keskustaopiskelijat.

    Nyt OLL:n vajaan kahdenkymmenentuhannen euron jäsenkulut ovat pysymässä lähes entisellään järjestökulujen saadessa maistaa juustohöylää.

    Kuinkas tässä näin kävi?

    “Tulevillekin järjestötoimijoille halutaan säästää rahaa”, sanoo talousvaliokunnan puheenjohtaja Kreeta Hämäläinen.

    Opiskelijoiden liikuntaliiton jäsenyydestä kiinni pitämiseen vaikutti Hämäläisen mukaan se, että OLL on tulevaisuudessa keskittymässä selkeämmin valtakunnalliseen edunvalvontaan ja vähentämässä liikuntatapahtumien järjestämistä.

    “Ensi vuonna nähdään miten uusi strategia toteutuu käytännössä. Tulevaisuudessa OLL:n jäsenmaksut saattavat alentua”, sanoo Hämäläinen.

Ainejärjestölehdille annettua tukea uudistetaan myös. Vanhassa tukimallissa ylioppilaskunta on maksanut 35 prosenttia lehtien painokuluista. Edellytyksenä on ollut, että lehti painetaan Limeksellä, Dark Oy:ssä tai Yliopistopainossa.

    Talousarviossa painotukea kritisoidaan vaikeasti hallinnoitavaksi ja sen koetaan kohdistuvan ainejärjestöjen lisäksi painoyrityksille. Nyt painotuki halutaan lakkauttaa ja alkaa maksaa lehtitukea suoraan ainejärjestöille. Tukimuodon muutoksen ohella tuen määrä tippuu 40 000 eurosta kymmeneentuhanteen.

    Miten muutos käytännössä vaikuttaa lehden tekoon, kansantaloustieteen järjestölehti Kapitaalin päätoimittaja Anssi Kohonen?

    “Tukimuodon muutos tuskin vaikuttaa mitenkään, jos tuen määrä pysyy entisellään”, Kohonen arvioi.

Matti Rämö

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta omistaa Ylioppilaslehteä kustantavan yhtiön.