Ylioppilaskunnan tärkeimmät asiat

T:Teksti:


Marraskuun alusta lähes joka opiskelijalle kilahtaa 30 euroa enemmän tilille, kun opintotuen asumislisä nousee. Korotuksen saivat aikaan opiskelijajärjestöt, jotka päättivät yhdessä vaatia asumistuen korottamista 252 euroon. Opintotuki ei nouse automaattisesti infl aation mukana, vaan kaikki korotukset pitää vaatia erikseen.
    Seuraavaksi ylioppilaskuntien pitää päättää, mitä osaa opintotuesta he haluisivat nostaa. Yksi ehdotus on nostaa tulorajoja – siis summaa, jonka opiskelija saa tienata kuukaudessa menettämättä opintotukea.
    Kannattajien mukaan tulorajojen nostaminen helpottaisi monia työssäkäyviä opiskelijoita. Vastustajat kuitenkin sanovat, että muutos hyödyttäisi vain parhaiten toimeentulevia, eivätkä siksi haluaisi käyttää energiaa sen ajamiseen.
    Pitäisikö opintotuen tulorajaa nostaa vaikka opintotuen kustannuksella?
    Kyllä: Keskusta, Oikea vaalirengas, Help.
    Ei: Opiskelijademarit, Liberaalit, Maailmanpyörä, Osakunnat, Ainejärjestöt, Snäf.


Ylioppilaskunta suunnittelee rakentavansa uuden talon Leppäsuolle yhdessä kauppakorkeakoulun kanssa. Nyt valittava edustajisto päättää osittain jo ensi keväänä, mitä Leppätalolle tulee ja miten se rakennetaan.
    Leppätalon valmistuminen lisää järjestöjen käytössä olevia tiloja, mutta lisää samalla myös ylioppilaskunnan maksamia vuokria. Uuden edustajiston pitääkin päättää, miten paljon järjestötiloja ylioppilaskunta haluaa pitää. Käytännössä edustajisto päättää, vuokraako se joitain Uuden ylioppilastalon B-portaan tiloja ulkopuolisille. Ylioppilaskunta voi säästää myös muuten kuin luopumalla tiloista.
    Pitäisikö Uuden ylioppilastalon nykyisiä järjestötiloja siirtää Leppätalolle, kun se valmistuu?
    Kyllä: Liberaalit, Keskusta, Oikea vaalirengas, Help, Osakunnat.
    Ei: Opiskelijademarit, Maailmanpyörä, Ainejärjestöt, Snäf.


Helsingin yliopiston ylioppilaskuntaa kutsutaan maailman rikkaimmaksi ylioppilaskunnaksi. Se omistaa osittain matkatoimisto Kilroyn, kaikki Unicafe-ravintolat ja lähes kaikki Kaivopihaa ympäröivät talot.
    Kun tulevaisuudessa ylioppilaskunta kunnostaa vähitellen Kaivopihaa ja rakentaa mahdollista uutta rakennustaan Leppätaloa, ylioppilaskunnan tulot pienenevät ja menot kasvavat.
    Nykyinen edustajisto on jo aloittanut ylioppilaskunnassa säästökuurin. Seuraava edustajisto joutuu todennäköisesti myös miettimään, säästääkö se lisää ja mistä säästää.
    Toinen mahdollinen tulonlähde olisi ylioppilaskunnan jäsenmaksun nostaminen nykyisestä 34 eurosta vuodessa. Mikään ryhmä ei kuitenkaan halua nostaa jäsenmaksua.


Ylioppilaskunnan talousjohtaja on ylioppilaskunnan tärkeimpiä virkailijoita. Hän huolehtii ylioppilaskunnan taloudesta ja on HYY-yhtymän ja useimpien ylioppilaskunnan yritysten toimitusjohtaja. Lisäksi ylioppilaskunnan poliittiset päättäjät kunnioittavat usein talousjohtajan mielipiteitä.
    Nykyinen talousjohtaja Linnea Meder jää eläkkeelle vuoden 2007 lopussa. Perinteisesti talousjohtaja on valittu jo hyvissä ajoin ennen virkakauden päättymistä. Edustajisto valinnee uuden talousjohtajan vuoden 2007 aikana.
    Nykyinen talousjohtaja Meder nousi tehtäväänsä HYY-yhtymän sisältä. Edustajisto tekee päätöksen asiasta työryhmän esityksen pohjalta, ja nyt valittavat edustajiston jäsenet osallistuvat osittain päätöksen valmisteluun.
    Pitääkö talousjohtaja etsiä ensisijaisesti nykyisen henkilökunnan keskuudesta vai myös laajemmalta?
    Laajemmalta: Opiskelijademarit, Liberaalit, Keskusta, Oikea vaalirengas, Help, Osakunnat, Ainejärjestöt, Snäf
    Nykyinen henkilökunta: Maailmanpyörä.


Ylioppilaskunta miettii parhaillaan, pitäisikö Vanhaa ylioppilastaloa uudistaa jollain tavalla. Nykyisin Vanhalla järjestetään klubeja, juhlia ja yritystilaisuuksia. Lisäksi päivisin Vanha on lounasravintola ja iltaisin baari.
    Liiketoiminta ei tällä hetkellä ole kovin kannattavaa. Lisäksi Vanhaa on kritisoitu siitä, että se ei ole enää opiskelijoiden talo.
    Uusi edustajisto päättänee, mitä Vanhalle tehdään. Vaihtoehtoja on monia, mutta yksi ehdotus on, että Vanhan kulttuurikeskus herätettäisiin henkiin. Vuoteen 1993 saakka ylioppilaskunta järjesti vanhalla keskusteluita, konsertteja, näyttelyitä ja muita kulttuuritapahtumia. Toinen mahdollinen vaihtoehto olisi parantaa ja tehostaa nykyistä ravintolatoimintaa. Todennäköisin ratkaisu on yhdistelmä monesta eri vaihtoehdosta.
    Pitäisikö Vanhaa kehittää kulttuurikeskuksena vai ravintolana?
    Kulttuurikeskus: Opiskelijademarit, Liberaalit, Keskusta, Maailmanpyörä, Osakunnat, Snäf.
    Ravintola: Help, Ainejärjestöt, Oikea vaalirengas.


Ylioppilaspolitiikan perinteisin kiistakapula on, pitäisikö ylioppilaskunnan hoitaa vain opiskelijoiden edunvalvontaa vai ottaa kantaa myös laajempiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin.
    Pitäisikö ylioppilaskunnan ottaa kantaa opiskelijoiden edunvalvontaa laajempiin kysymyksiin?
    Kyllä: Opiskelijademarit, Maailmanpyörä, Osakunnat, Ainejärjestöt.
    Ei: Liberaalit, Oikea vaalirengas, Help, Snäf, Keskusta.

Esa Mäkinen
kuvat Linda Linko