Helsinki maan huonoin opiskelukaupunki

T:Teksti:

Suomen ylioppilaskuntien liiton vapun alla julkaisema Opiskelijan yliopisto 2005 -tutkimus ei mairittele maan suurinta yliopistoa. Helsinki on sen mukaan maan huonoin opiskelukaupunki. Opinahjona Helsingin yliopisto sijoittui pohjakastiin.
    Parhaiksi oppimisympäristöiksi vertailussa selvisivät Tampereen teknillinen yliopisto, Turun yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu ja Jyväskylän yliopisto. Parhaaksi opiskelukaupungiksi selvisi Tampere. Ylioppilaskunnille lähetetyn kyselyn ja tilastojen perusteella tehdyssä selvityksessä erot jäivät kuitenkin pieniksi.

Helsingin yliopiston
ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Jaana Saarni ei yllättynyt tuloksesta.
    ”Helsingin yliopisto on maan selvästi suurin yliopisto. Meillä on laitoksia, jotka ovat suurempia kuin muut korkeakoulut. Näin isosta yksiköstä on helppo löytää parannettavaa”, Saarni kommentoi.
    Helsingin ongelma opintokaupunkina olivat erityisesti kalliit asumiskulut.
    Opiskelijan yliopisto on ensimmäinen yliopistovertailu, jossa yliopistoja arvioitiin tieteellisen menestyksen tai taloudellisen painoarvon sijasta opiskelijan näkökulmasta. Tutkimus on tarkoitus toistaa vuosittain.

Juha Merimaa