Vireän kylän päällikkö

T:Teksti:

En ole koskaan äänestänyt Jussi Pajusta. Kesän alussa hänestä tulee silti minunkin edunvalvojani Helsingin kaupunginjohtajana.
    Loikka kaupunginhallituksen puheenjohtajan paikalta ei ole tavaton, mutta tuleeko tiukasta poliitikosta tasapuolinen virkamies? Ajaako Alepa-suvun vesa Pajunen koko Helsingin asiaa vai kokoomuksen agendaa?

Espoolaistumiskehitys on pääkaupunkiseudun pahin ongelma. Helsinki on niin harvaan asuttu, että maailmalla meidät luokiteltaisiin vireäksi kyläksi.
    Syksyllä Pajusen johtama pääkaupunkiseudun neuvottelukunta pohtii, mihin ja miten rakennetaan asunnot ja työpaikat. Silloin selviää, onko Pajunen stadin kundi vai sydämeltään nurmijärveläinen. Tiivis kaupunkirakenne on ainoa järkevä vaihtoehto talouden ja myös luonnon kannalta. Ihmisten pitää asua monessa kerroksessa päällekkäin ja kulkea päivittäiset matkansa julkisilla.

Julkisten palveluiden ongelmat ovat Pajusen toinen varma päänvaiva. Juuri julkaistun Sosiaalibarometri 2005 -tutkimuksen mukaan hyvinvointipalveluissa on käynnissä mullistus, jonka työntekijät kokevat osittain hallitsemattomaksi. Erityisen suurta muutos on työvoimatoimistoissa ja terveyskeskuksissa.
    Julkiset palvelut toimivat pääosin hyvin. Sosiaalibarometrin mukaan kuitenkin päihdeongelmaisten, asunnottomien ja muiden väliinputoajien asiat pystytään turvaamaan kaikista heikoimmin.
    Pajusella on onneksi kokemusta myös elämän pilvisemmältä puolelta. Ehkä hän ymmärtää syrjäytymisvaaran paremmin kuin muut. Asunnottomuus ja huumehoidon ongelmat ovat niin vakavia, että Helsingin pitää tarttua niihin heti.

Kuntademokratian puute on Pajusen kolmas suuri ongelma. Tutkija Pia Bäcklundin tekemän Puhutaan valtuustosta -tutkimuksen mukaan suurin osa Helsingin kaupunginvaltuutetuista pitää vaikuttamismahdollisuuksiaan hyvinä.
    Silti he ovat sitä mieltä, että kaupunginjohtajilla on paljon enemmän valtaa kuin valtuustolla. Kun vuoden 2000 ja 2004 lukuja vertaa, valtuutetut kokevat valtansa vähentyneen. Osa valtuutetuista on myös sitä mieltä, että tärkeät asiat päätetään ennen valtuuston käsittelyä.
    Pajunen on osaltaan vastuussa tästä kehityksestä kaupunginhallituksen puheenjohtajana. Kaupungin voimakkaimmalle vallankäyttäjälle olennainen kysymys on: pystytkö antamaan valtaasi pois?
    Käytännössä tämä tarkoittaisi avoimempaa valmistelua ja monien vaihtoehtojen hakemista. Se vasta olisi valistunutta kaupunginjohtajuutta.

Esa Mäkinen