Tutkintouudistus tulee -mutta onko se valmis?

T:Teksti:

Ensi syksynä Helsingin yliopistossa toteutetaan kaikkien aikojen suurin tutkintouudistus. Sen myötä tutkinnot muuttuvat kaksiportaisiksi kaikissa tiedekunnissa lääketieteellistä lukuun ottamatta, ja tutut opintoviikot korvautuvat opintopisteillä. Tarkkaa tietoa uusista tutkintorakenteista on kuitenkin saatavilla vasta niukasti.
    Ylioppilaskunnan hallituksen jäsenen Anne Alitalon mukaan aikataulu on todella kireä.
    ”Uudistuksen kokoon nähden siitä on tiedotettu aika heikosti”, Alitalo sanoo.
    Vaikka kaikki uudet opiskelijat aloittavat syksyllä opintonsa uusien vaatimusten mukaan, uuteen tutkintoon siirtyminen on vanhoille opiskelijoille vapaaehtoista. Halutessaan opiskelija voi opiskella vanhoilla vaatimuksilla vielä vuoden 2008 heinäkuuhun saakka.
    Tutkintorakennetta vaihdettaessa vanhojen opintojen opintoviikot muutetaan pisteiksi kertomalla ne kahdella, lukuun ottamatta eläinlääketieteellistä ja farmasian tiedekuntia, joissa kertoimena on 1,5. Tulevien opintojen kohdalla selvää kerrointa ei voi sanoa, sillä uudistuksen yhteydessä myös opintokokonaisuuksien pisteytyksiä pyritään tarkastamaan todellisia työmääriä vastaaviksi.
    Monilta osin uudistustyö on vielä kesken. Kaikkia laitos- tai tiedekuntatason päätöksiä ei ole edes tehty. Esimerkiksi yliopiston suurin tiedekunta eli humanistinen pitää aiheesta laajempia tiedotustilaisuuksia vasta huhtikuussa.
    Opetusasioista vastaava vararehtori Hannele Niemi ei kuitenkaan pidä tilannetta ongelmallisena.
    ”Uskoisin että tiedekunnat saavat asiat hoidettua ja tiedotettua päätöksistään opiskelijoille kevään aikana”, hän toteaa.
    Takarajana Niemi pitää toukokuun loppua.
    ”Ennen kesää opiskelijoiden tulisi kyllä saada tietää, miten opetus syksyllä järjestetään.”

Mutta kannattaako opiskelijan vaihtaa uusiin tutkintovaatimuksiin? Tarkkaa vastausta on mahdotonta antaa, koska eri laitosten ja tiedekuntien ratkaisut korvaavuuksista voivat vaihdella. Tutkintorakennettaan muuttavan kannattaa muistaa myös, että uuteen järjestelmään vaihtanut opiskelija ei voi enää palata vanhaan malliin.
    Suunnittelija Sanna Kotajärvi-Söderholm humanistisesta tiedekunnasta kehottaa opiskelijoita harkitsemaan ratkaisujaan huolella.
    ”Tulkaa tiedotustilaisuuksiin, ja kysykää. Ainakin meillä on tarkoitus ohjata henkilökohtaisesti kaikkia jotka sitä vain kysyvät”, hän toteaa.

Juha Merimaa