Historioitsijat jätettiin koppiinsa

T:Teksti:

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto päätti kokouksessaan 28. helmikuuta olla avaamatta järjestötilojen jakoa uudelleen. Näin edustajisto torjui historian opiskelijoiden yhdistysten Kronoksen ja Historicuksen tekemän jäsenaloitteen, jossa järjestöt vastustivat siirtoaan pienempään tilaan.
    Yhdistyksille parempia tiloja kuuluttanut ponsi hävisi edustajistossa äänin 19-29. Tyhjää äänesti neljä edustajaa. Käytännössä päätös pakottaa järjestöt tyytymään ylioppilaskunnan hallituksen tekemän tilajaon heille osoittamaan 15 neliömetrin tilaan. Se on reilusti järjestöjen nykyistä, 42 neliön suuruista tilaa pienempi. Puheenvuorossaan hallitus puolusti ratkaisua tilojen rajallisuudella ja eri järjestöjen tasa-arvoisella kohtelulla. Historicuksen edustaja Pia Österman piti edustajiston päätöstä valitettavana.
    “Nykyisenkaltainen toiminta muuttuu mahdottomaksi tilassa, jonne edes yhdistyksen hallitus ei mahdu kerralla”, hän toteaa.
    Käytännössä siirto pakottaakin järjestöt pitämään kokouksia HYY:n vapaasti vuokrattavissa tiloissa. Järjestöjen edustajat huomauttivat järjestelyn tuovan tiloihin paljon uusia varauksia.


Ylhäällä vanha 42 neliön järjestötila Uuden ylioppilastalon A-portaan kolmannessa kerroksessa. Alla uusi 15 neliön tila B-portaan neljännessä kerroksessa.

Järjestötilojen jakamista on silti ennenaikaista pitää ratkaistuna. Kokouksessaan edustajisto hyväksyi äänin 48-2 ponnen, joka kehottaa hallitusta kehittämään tilojen jakomenettelyä. Nykyisellään järjestötilojen jaolle ei esimerkiksi ole muuta valitustietä kuin hallinto-oikeus. Seuraavan kerran tilakysymykset nousevat edustajiston käsittelyyn ylioppilaskunnan teettämän tilaselvityksen valmistuttua. Ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Jaana Saarni arvelee tämän tarkoittavan edustajiston huhtikuun kokousta.
    Selvityksen pohjalta päätetään muun muassa Uuden ylioppilastalon B-portaan viidennen kerroksen tilojen käytöstä. Yhtenä vaihtoehtona on ehdotettu muun muassa tiloihin suunnitellun remontin lykkäämistä.
    “Tässä on kuitenkin se riski, että ilman korjausta tilat menevät vain entistä huonompaan kuntoon”, Saarni huomauttaa.

Juha Merimaa