Syvällinen kysymys opiskelijaliikunnasta

T:Teksti:

Ylioppilaskuntien ja opiskelijajärjestöjen liikunta-asioihin keskittyvä yhteisjärjestö Opiskelijoiden liikuntaliitto on vaikeuksissa. Tarpeettomaksi moititusta järjestöstä ovat eronneet Jyväskylän, Oulun ja Turun yliopistojen ylioppilaskunnat. Myös muut jäsenjärjestöt ovat harkinneet eroamista.
    Marraskuun alussa järjestetyssä liittokokouksessaan OLL reagoi jäsenkatoon. Se laski jäsenmaksuaan 80 sentistä 50 senttiin jäsenjärjestön jäsentä kohden. Kaikkia jäseniä alennus ei silti tyydyttänyt. Joensuun yliopiston ylioppilaskunta erosi kokouksessa OLL:sta.
    HYY on OLL:n jäsen. Alennus jäsenmaksussa tarkoittaa, että nykyinen 25 000 euron jäsenmaksu putoaa noin 16 000 euroon.
    Viime aikoina on noussut esiin kysymys siitä, mitä HYY saa vastineeksi jäsenmaksulleen. Kannattaako Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kuulua Opiskelijoiden liikuntaliitto OLL:iin?

“Syvällinen kysymys”, vastaa ylioppilaskunnan hallituksen liikuntasioista huolehtiva jäsen Hilkka Laitinen. Hänet valittiin marraskuun liittokokouksessa OLL:n hallituksen puheenjohtajaksi kaudelle 2004-05.
    “Minusta kannattaa, koska kukaan muu ei tee samaa työtä jota OLL tekee”, Laitinen jatkaa.
    Rivijäsentä koskevia konkreettisia etuja tuntuu olevan vähän. Muutamissa suurissa liikuntatapahtumissa, kuten Helsinki City Marathonissa on OLL:in neuvottelemia jäsenalennuksia.
    Sen lisäksi OLL organisoi matkat ja vakuutukset jäsenjärjestöjensä järjestämiin puoleen tusinaan SM-kilpailuun.

Lisäksi OLL:illa on muutamia omia tempauksia, kuten Poltetta puntissa -kiertue ja Akateeminen vartti. Eikö nämä voisi järjestää halvemmallakin?
    Tällainen argumentointi on harhaanjohtavaa, sanoo OLL:n nykyinen puheenjohtaja Anne Kettunen.
    “OLL on ennen muuta edunvalvontajärjestö. Pidämme huolta siitä, että yhteiskunta tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden liikkua ja pitää yllä terveyttään”, Kettunen toteaa.
    Laitinen on samoilla linjoilla.
    Mutta jos työnkuvat ovat samanlaisia, eikö järjestöjä voi yhdistää? Tätä mieltä on HYY:n vihreiden edustajistoryhmään kuuluva Johanna Nuorteva. Hänen mielestään koko OLL voitaisiin lakkauttaa ja perustaa SYL:iin yhdestä kahteen sihteeriä valvomaan opiskelijoiden liikuntamahdollisuuksia.
    Laitinen on eri mieltä.
    “OLL ajaa myös ammattikorkeakouluopiskelijoiden ja opisto-opiskelijoiden asioita. SYL ei voi korvata sitä.”
    “Vain vajaa viidennes OLL:in rahoituksesta tulee jäseniltä. Loput ovat valtion tukea, joka menetettäisiin täysin, ellei järjestöä olisi.”

Juha Merimaa